Sociale veiligheid aan de Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit vindt het belangrijk dat studenten en medewerkers zich veilig voelen in hun studie en werk. Dat houdt onder andere in dat mensen elkaar niet pesten, lastig vallen, intimideren of discrimineren. Ook agressief of seksueel grensoverschrijdend gedrag valt hier onder.

Regeling ongewenste omgangsvormen

Om ongewenst gedrag te bestrijden en te voorkomen heeft de universiteit een Regeling ongewenste omgangsvormen. Daarin staat hoe je een klacht kunt indienen en hoe die wordt behandeld. Lees hier de regeling omtrent ongewenste omgangsvormen.

Vertrouwenspersonen

Studenten of medewerkers die zich niet veilig voelen in hun studie of werk, te maken hebben met een conflict of last hebben van ongewenst gedrag, of die zorgen hebben over wetenschappelijke integriteit, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon.

Bekijk

Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit heeft te maken met algemene professionele wetenschappelijke beginselen. Het vervalsen of manipuleren van onderzoeksgegevens, of machinaties bij het weergeven van gegevens, zijn in ieder geval in strijd met de wetenschappelijke integriteit. Ook misleiding en onrechtmatig uitoefenen van intellectuele eigendomsrechten behoort tot inbreuk op de wetenschappelijke integriteit.

Bekijk