Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit heeft te maken met algemene professionele wetenschappelijke beginselen. Het vervalsen of manipuleren van onderzoeksgegevens, of machinaties bij het weergeven van gegevens, zijn in ieder geval in strijd met de wetenschappelijke integriteit. Ook misleiding en onrechtmatig uitoefenen van intellectuele eigendomsrechten behoort tot inbreuk op de wetenschappelijke integriteit.

Vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit

Wil je een klacht indienen op het gebied van de wetenschappelijke integriteit, of daarover eerst een gesprek voeren, neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit.

De vertrouwenspersonen fungeren als aanspreekpunt voor personen met een klacht op het gebied van de wetenschappelijke integriteit. Als je besluit een klacht in te dienen, gaat die naar het college van bestuur. Het college geleidt de klacht door naar de commissie wetenschappelijke integriteit.

  Contact vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit

  Je klacht wordt behandeld door Prof. Didi Braat - vertrouwenspersoon.

  Commissie wetenschappelijke integriteit

  Het college van bestuur heeft, gelet op artikel 4.1 van de regeling Wetenschappelijke Integriteit Radboud Universiteit, een commissie wetenschappelijke integriteit ingesteld die als volgt is samengesteld:

  • Dhr. prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, voorzitter
  • Dhr. mr. A. Hammerstein, (plv) voorzitter
  • Dhr. dr. M.J. Becker
  • Mw. prof. dr. R. Loll
  • Mw. prof. dr. M.M. Rovers
  • Mw. prof. dr. M.H. Leyenaar
  • Dhr. Prof. dr. P.G.M. van der Heijden
  • Mw. Prof. dr. C.J.M. Klijn
  • Dhr. Prof. dr. W.J.H. Furnée
  • Secretaris van de commissie is mr. M. Steenbergen, Juridische Zaken.

  De commissie onderzoekt klachten en brengt daarover advies uit aan het college van bestuur. Als de klacht betrekking heeft op onderzoek uitgevoerd in het kader van het Radboudumc, brengt de commissie advies uit aan het college van bestuur en de decaan van de Faculteit der Medische Wetenschappen/Radboudumc.

  Regeling wetenschappelijke integriteit

  In de Regeling Wetenschappelijke Integriteit is vastgelegd hoe klachten over wetenschappelijk wangedrag worden behandeld.

  Indienen klacht

  Klachten over een vermoeden van schending van de wetenschappelijke integriteit kunnen worden gericht aan onderstaand adres. Een klacht kan ook via de vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit bij het college van bestuur worden ingediend. Het college leidt de klacht dan door naar de commissie wetenschappelijke integriteit.

  College van bestuur Radboud Universiteit

  t.a.v. mw. mr. D. Gebbink 
  Postbus 9102
  6500 HC NIJMEGEN

  Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.