Beleid en regelingen

De Radboud Universiteit kent verschillende vormen van beleid, regelingen en gedragscodes.

Vertrouwenspersonen

Studenten of medewerkers die zich niet veilig voelen in hun studie of werk, te maken hebben met een conflict of last hebben van ongewenst gedrag, of die zorgen hebben over wetenschappelijke integriteit, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en bespreekt met je wat de mogelijkheden zijn om wat aan de situatie te doen.

Vertrouwenspersonen studenten

Vertrouwenspersonen medewerkers

Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit is van essentieel belang voor het goed functioneren van wetenschap. Leidende principes voor integer wetenschappelijk onderzoek zijn eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

Wetenschappelijke integriteit

Bestuurs- en beheersreglement

In het Bestuurs- en beheersreglement zijn de regels vastgelegd met betrekking tot het bestuur, het beheer en de inrichting van de Radboud Universiteit.

Bekijk het reglement