Beleid en regelingen

De Radboud Universiteit kent verschillende vormen van beleid, regelingen en gedragscodes.

Vertrouwenspersonen

Studenten of medewerkers die zich niet veilig voelen in hun studie of werk, te maken hebben met een conflict of last hebben van ongewenst gedrag, of die zorgen hebben over wetenschappelijke integriteit, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en bespreekt met je wat de mogelijkheden zijn om wat aan de situatie te doen.

Vertrouwenspersonen studenten

Vertrouwenspersonen medewerkers

Wetenschappelijke integriteit

Wetenschappelijke integriteit heeft te maken met algemene professionele wetenschappelijke beginselen.

Wetenschappelijke integriteit