Beleid voor het beheer van onderzoeksdata

Goed beheer van onderzoeksdata is van belang voor onder meer de kwaliteit en integriteit van wetenschap. Ook draagt het bij aan de mogelijkheden tot hergebruik van onderzoeksgegevens en de bescherming van privacygevoelige informatie.

Het algemene beleid van de Radboud Universiteit voor het beheer van onderzoeksdata is vastgelegd in de Richtlijn beheer van onderzoeksdata Radboud Universiteit. Enkele belangrijke voorschriften van deze richtlijn zijn:

  • Tijdens het onderzoek worden onderzoeksdata op een geschikte faciliteit opgeslagen.
  • Onderzoeksdata worden zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig gearchiveerd.
  • Onderzoeksdata behorend bij wetenschappelijke publicaties voldoen aan de vereisten van vindbaarheid en toegankelijkheid.
  • De minimale bewaartermijn van onderzoeksdata die nodig zijn om wetenschappelijke publicaties te kunnen controleren of verifiëren is 10 jaar.

Naast dit algemene beleid heeft ieder onderzoeksinstituut een eigen beleid voor het beheer van onderzoeksdata. Daarin is het algemene beleid verder uitgewerkt op een manier die past bij de onderzoeksgebieden waarin het onderzoeksinstituut participeert.

Lees het volledige beleid

Zeggenschap over onderzoeksdata

In aanvulling op het beleid voor het beheer van onderzoeksdata, zijn richtlijnen vastgesteld over de zeggenschap over onderzoeksdata.