Kwaliteitsafspraken studievoorschotgelden

Alles over het Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024

De Nederlandse universiteiten zijn met de minister van OCW overeengekomen dat zij voor de periode 2019-2024 kwaliteitsafspraken maken. Deze afspraken worden gekoppeld aan de besteding van de middelen uit de kwaliteitsafspraken. 

In het Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024 beschrijft de Radboud Universiteit hoe binnen de organisatie invulling wordt gegeven aan de kwaliteitsafspraken.

Het Universitaire Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024 is uitgewerkt in Facultaire Plannen Kwaliteitsafspraken.