Kwaliteitszorg in onderwijs

Het onderwijs aan de Radboud Universiteit kenmerkt zich door de hoge kwaliteit en sluit nauw aan op het onderzoek dat uitgevoerd wordt. Om de hoge kwaliteit van onze opleidingen te borgen werkt de Radboud Universiteit continu aan de versterking van de kwaliteitscultuur. Binnen een gezonde kwaliteitscultuur is het vanzelfsprekend dat docenten, studenten en management met elkaar werken aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs.

Handboek kwaliteitszorg

Als handreiking voor iedereen die bij kwaliteitszorg is betrokken, is een handboek opgesteld. Dit handboek geldt als een 'spoorboekje' voor permanente kwaliteitszorg en bevat allerlei tips en handzame formats. 

Medezeggenschap

Op elk niveau in de organisatie denken studenten en medewerkers mee over het beleid en geven zij adviezen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De medezeggenschap bestaat op universitair niveau uit de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV), op facultair niveau uit de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) en per opleiding uit opleidingscommissies. 

Meer over medezeggenschap