Onderwijsvisie Radboud Universiteit

Kwaliteit, binding en persoonlijk contact staan centraal in onze onderwijsvisie. Dit heeft positieve effecten op de ontwikkelingsmogelijkheden van onze studenten en hun welbevinden. Onze studenten leren van elkaar en nemen ook verantwoordelijkheid voor het leren van hun medestudenten.

Instellingsplan

De Radboud Universiteit is een brede, internationaal georiënteerde en studentgerichte onderzoeks­universiteit met 37 bachelor- en 76 master­opleidingen die het hele spectrum van alfa, bèta, gamma en medisch beslaan. De circa 20.000 studenten van de Radboud Universiteit worden academisch gevormd in een internationale context en worden gestimuleerd om nieuwsgierig en onafhankelijk op zoek te gaan naar het onbekende. Dit is vastgelegd in het strategisch plan ‘De Radboud Universiteit op weg naar 2020’.

De Radboud Universiteit op weg naar 2020

Instellingsplan 2015-2020

Kwaliteit, Binding en Duidelijkheid

De onderwijsvisie van de Radboud Universiteit is verder uitgewerkt in de nota Kwaliteit, Binding en Duidelijkheid uit 2013. Kwaliteit, binding en duidelijkheid vormen de kernwaarden van het onderwijs van de Radboud Universiteit. Kwaliteit komt daarbij onder meer tot uiting in samenhangende curricula, een inter­nationale leerervaring en een goede voor­bereiding op de arbeidsmarkt. Binding en duidelijkheid verwijzen vooral naar de manier waarop studenten en docenten binnen de Radboud Universiteit met elkaar omgaan.

Verwevenheid van Onderwijs en Onderzoek

Een belangrijke pijler onder de onderwijsvisie is de Verwevenheid van onderwijs en onderzoek, een nota uit 2011. De basisgedachte van deze nota is dat studenten in alle fasen van het curriculum in aanraking komen met onderzoek. Iedere student moet daarbij na afronding van de master tenminste één keer het hele onder­zoekstraject van hypothese tot en met verslag hebben doorlopen.