Onderwijsvisitaties

Het onderwijs aan de Radboud Universiteit kenmerkt zich door de hoge kwaliteit en sluit nauw aan op het onderzoek dat uitgevoerd wordt. Om de hoge kwaliteit van onze opleidingen te behouden werkt de Radboud Univer­siteit continu aan de versterking van de kwaliteitscultuur. Een gezonde kwaliteits­cultuur genereert een klimaat waarin het van­zelf­sprekend is dat docenten, studen­ten en mana­gement met elkaar werken aan de ver­betering en vernieuwing van het onderwijs.

Accreditatie door NVAO

Onderdeel van deze kwaliteitscultuur is dat alle opleidingen van de Radboud Universiteit één keer in de zes jaar worden beoordeeld door externe visitatiecommissies. Deze onderwijsvisitaties worden uitgevoerd volgens het beoordelingskader opgesteld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De rapporten en besluiten van de NVAO vind je terug op hun website.

Ontwikkelgesprek

Onderdeel van een onderwijsvisitatie is een ontwikkelgesprek tussen de visitatiecommissie en de opleiding. In dit gesprek komen mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde. De uitkomsten van dit gesprek worden vastgelegd, maar maken geen deel uit van het visitatierapport. Wettelijk is vastgelegd dat de instelling een verslag van het ontwikkelgesprek binnen een jaar na vaststelling van het accreditatierapport openbaar publiceert.

Overzicht verslagen ontwikkelgesprek

Datum vaststelling accreditatierapport Opleiding Verslag
20 april 2021 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen
Ontwikkelgesprek Radboud Docenten Academie (pdf, 68 kB)
15 februari 2021 M Onderneming en Recht (research) Ontwikkelgesprek onderzoeksmaster Onderneming & Recht (pdf, 137kb)
19 mei 2020 B Artificial Intelligence
M Artificial Intelligence
Development dialogue Artificial Intelligence (pdf, 87 kB)
21 april 2020 M Cognitive Neuroscience (research) Development dialogue research masters Cognitive Neurosciences (pdf, 264 kB)
30 maart 2020 B Computing Science
M Computing Science
Ontwikkelgesprek Computing Science (pdf, 154 kB)
7 maart 2019 B Culturele Antropologie en Ontwik. Soc.
M Anthropology and Development Studies
Ontwikkelgesprek CAOS (pdf, 1,4 MB)
10 oktober 2019 B Geografie, Planologie en Milieu
M Human Geography
M Spatial Planning
Ontwikkelgesprek Bachelor GPM (pdf, 153 kB)
28 september 2019 B Geschiedenis
M Geschiedenis
Ontwikkelgesprek Geschiedenis (pdf, 133 kB)
27 september 2019 B Wiskunde
M Mathematics
Ontwikkelgesprek Wiskunde (pdf, 79 kB)
12 april 2019 B Sociologie
M Sociologie
Ontwikkelgesprek Sociologie (pdf, 3,8 MB)
2 april 2019 B Communicatie- en Informatiewetenschappen
M Communicatie- & Informatiewetenschappen
Ontwikkelgesprek CIW (pdf, 122 kB)
13 maart 2019 B Chemistry
B Molecular Life Sciences
B Science
M Chemistry
M Molecular Life Sciences
M Science
Ontwikkelgesprek Moleculaire Wetenschappen (pdf, 70 kB)
15 november 2018 B Tandheelkunde
M Tandheelkunde
Ontwikkelgesprek Tandheelkunde (pdf, 166 kB)
25 april 2018 B Psychologie
M Psychologie
Ontwikkelgesprek Psychologie (pdf, 117 kB)
11 april 2018 M Information Sciences Ontwikkelgesprek Information Sciences (pdf, 609 kB)
16 maart 2018 B Bestuurskunde
M Bestuurskunde
Ontwikkelgesprek Bestuurskunde (pdf, 103 kB)
29 november 2017 B Wijsbegeerte
M Filosofie
Ontwikkelgesprek Filosofie (pdf, 277 kB)