Taalbeleid

Ons taalbeleid is erop gericht dat de Radboud Universiteit een internationaal georiënteerde, interculturele en meertalige kennisinstelling wordt. Het beleid geeft medewerkers, studenten en opleidingen hiervoor handvatten en kaders.

Taal zegt alles

Taalvaardigheid

De Radboud Universiteit streeft ernaar een open en inclusieve gemeenschap te zijn, waarin iedereen die werkt of studeert aan onze universiteit zich thuis en veilig voelt. Taalvaardigheid speelt hierin een belangrijke rol. Zowel studenten als medewerkers moeten zich bewust worden van interculturele verschillen en hun communicatie hierop af kunnen stemmen.

Lees meer

Meerjarenwerkplan Taalbeleid Radboud Universiteit 2018-2025

In deze notitie worden de ambities met betrekking tot taalbeleid uitgewerkt, zoals die in de nieuwe internationaliseringsstrategie Radboud International 2025 en het bijbehorende meerjarenwerkplan zijn geformuleerd.

Download

Taaleisen

Om aan de toelatingseisen voor studieprogramma’s aan de Radboud Universiteit te voldoen is voldoende beheersing van de onderwijstaal vereist. Voor de meeste studenten is hun Nederlandse vwo-diploma hun toegangspas tot de opleidingen. Studenten met een niet-Nederlandse schooldiploma kunnen hun taalvaardigheid aantonen met bepaalde diploma’s of door een goed resultaat te behalen voor een erkende taaltoets.

Lees meer

Verplichte taaltoets voor studenten RADAr

De RADAr is een verplichte diagnostische toets voor academische taalvaardigheid. Op de Radboud Universiteit maken alle eerstejaars de RADAr in de taal waarin zij hun bachelor volgen.

Lees meer

Gedragscode vreemde taal

Een opleiding kan beslissen om het onderwijs, tentamens en examens in een andere taal dan het Nederlands te verzorgen. Richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in de Gedragscode vreemde taal.

Lees meer

Taalbeleidskortingsregeling

Medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc kunnen kosteloos cursussen Engels en Nederlands volgen bij Radboud in'to Languages dankzij de taalbeleidskortingsregeling.

Lees meer

Richtlijnen voor inclusief taalgebruik

De Radboud Universiteit streeft naar een veilige, inclusieve academische gemeenschap die diversiteit, gelijkheid en inclusie omarmt en bevordert. Taal is de sleutel tot inclusie.

Lees meer

Taalgedragsconventies

Taalgedragsconventies zijn richtlijnen met betrekking tot het gewenste taalgedrag op de campus. Deze richtlijnen moeten ervoor zorgen dat taal niet belemmerend werkt en zijn geldig binnen alle geledingen van de universiteit, in onderwijs, onderzoek en ondersteunende diensten.

Lees meer

Contact

Organisatieonderdeel