Privacyverklaring Radboud Academy

De Radboud Universiteit gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Je moet erop kunnen vertrouwen dat deze rechtmatig worden verwerkt en passend worden beschermd. De Radboud Universiteit wil daarom transparant zijn over wat zij doet met jouw persoonsgegevens via deze bijzondere Privacyverklaring voor cursisten van Radboud Academy

Daarnaast heeft de Radboud Universiteit een Algemene Privacyverklaring. In die verklaring informeren we je in algemene zin over de manier waarop de universiteit je gegevens verwerkt en welke rechten je hebt. Daarnaast zijn op cursisten van de Radboud Academy – waar relevant – de Radboud Universiteit-subprivacyverklaringen voor studenten & cursisten, alumni en fotografie & video van toepassing. 

Doel verwerking

a) om aanmelding te bevestigen en te corresponderen over aanmelding, zoals lesdata, -tijden, certificering; 
b) om cursusgelden te innen; 
c) om jou toegang te verlenen tot de digitale leeromgeving van de RU Brightspace; 
d) om onze cursussen en dienstverlening te evalueren via o.a. doelgroeponderzoek; 
e) om je te informeren over cursusaanbod.  

Brondocumenten en bewaartermijnen

Gegevens worden aangeleverd via het aanmeldformulier op de website en Alumni & Career Service van de Radboud Universiteit. Wij bewaren je gegevens conform wet- en regelgeving en met name volgens de Selectielijst Universiteiten en UMC’s van 1 jan 2020.

In welke systemen bewaren wij jouw gegevens

Jouw gegevens worden bewaard op de beveiligde netwerk-omgeving van de Radboud Universiteit. 

Wie ontvangen jouw gegevens

Je gegevens worden buiten Radboud Academy gedeeld met onze externe docenten en de financiële administratie van de Radboud Universiteit.

Grondslag

Radboud Academy verwerkt je persoonsgegevens op basis van één van de navolgende grondslagen

a) uitvoeren van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is; 
b) behartiging van een gerechtvaardigd belang van de RU; 
c) wettelijke verplichting; of 
d) toestemming van de betrokkene.

Je rechten

via mijnprivacy [at] ru.nl (mijnprivacy[at]ru[dot]nl) kun je:

 • verzoeken om inzage/verwijdering of rectificatie
 • verzoeken om dataportabiliteit (overdragen van gegevens)
 • verzoeken om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • bezwaar maken op het verwerken van je persoonsgegevens

Welke gegevens verwerken wij

 • Algemene persoonsgegevens
  • Naam
  • Functie
  • Contactgegevens privé/werk
  • Geboortejaar en/of leeftijd
  • Beeldmateriaal
  • Account (U/S/E-nummer)
  • Vooropleiding
    
 • Bijzondere persoonsgegevens
  • geen

Contactgegevens

Je kunt met jouw vragen over deze dienstverlening van Radboud Academy terecht bij Radboud Academy: radboudacademy [at] ru.nl (radboudacademy[at]ru[dot]nl).