Verantwoord Proefdieronderzoek

Naast het gebruik van laboratoriumstudies, cel- en weefselkweektechnieken, computersimulaties en menselijke vrijwilligers is voor een deel van het biologisch en medisch onderzoek proefdieronderzoek nog steeds onmisbaar of soms zelfs wettelijk verplicht.

Alleen als alternatieven niet mogelijk zijn, doen we proefdieronderzoek. Proefdieren helpen ons om fundamentele kennis te ontwikkelen over het functioneren van mens en dier en geven ons inzicht in het ontstaan en verloop van bepaalde ziektes. Dit is essentieel om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen en de effecten hiervan te bepalen.

Proefdieronderzoek vindt alleen plaats onder strenge voorwaarden:

  • De onderzoeksvragen kunnen niet beantwoord worden door bestaande wetenschappelijke literatuur.
  • Alternatieven voor proefdieronderzoek zijn niet mogelijk.
  • De Dierexperimentencommissie (DEC) en de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) moeten toestemming geven voor het onderzoek.
  • Bij het proefdieronderzoek wordt uitgegaan van de 3V’s: vervanging, vermindering en verfijning.
  • De Radboud Universiteit beschikt over een vergunning voor het uitvoeren van wetenschappelijke experimenten met en het fokken van proefdieren. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert vervolgens of de dierexperimenten volgens de wet en regelgeving worden uitgevoerd.

Centraal Dierenlaboratorium

Proefdieronderzoek van de Radboud Universiteit en het Radboudumc wordt uitgevoerd in het Centraal Dierenlaboratorium. Meer informatie over waarom wij dierproeven doen, de uitgangspunten die worden gehanteerd, innovaties, dier-experimentencommissies en wetgeving is op de website van het Centraal Dierenlaboratorium te vinden.

Centraal dierenlaboratorium