Sociale veiligheid aan de Radboud Universiteit

Sociale veiligheid bestaat uit een veilige omgeving waarin samenwerking, gelijkwaardigheid, openheid en aandacht voor elkaar belangrijk zijn. Een sociaal veilige omgeving creëren we samen. Studenten en medewerkers kunnen zichzelf zijn en gaan respectvol met elkaar om ongeacht herkomst, overtuiging, gender, seksuele oriëntatie, beperking, rol of functie.

De Radboud Universiteit ziet sociale veiligheid als een centrale voorwaarde voor welzijn, goede samenwerkingen, kwaliteit van onderzoek & onderwijs en (wetenschappelijke) integriteit. 

Uitgelicht

Campussessie zomer

Projectplan Prevent-Care-Cure in de startblokken

In december 2023 heeft het college van bestuur een plan van aanpak sociale veiligheid gepresenteerd: ‘Prevent - Care - Cure’. We hebben dit plan van aanpak nu uitgewerkt in een projectplan, dat we komende twee jaar gaan uitvoeren.

Droneshot Radboud Universiteit campus

Terugblik bijeenkomsten Projectplan Prevent-Care-Cure

Tussen februari en begin mei heeft de Radboud Universiteit een reeks bijeenkomsten georganiseerd waar studenten en medewerkers hun input konden geven op het Projectplan Prevent-Care-Cure. In deze terugblik lees je over de belangrijkste uitkomsten.

Ervaar jij ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag bestaat uit gedrag dat je hindert in je werk of studie. Voorbeelden zijn steeds onderbreken en impliciete uitsluiting zoals niet groeten. Wat ongewenst is, bepaal je in eerste instantie zelf. Wat voor de één ongewenst is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Het kan zijn dat de veroorzaker zich niet bewust is van het effect van het gedrag. Daarom is het geven van opbouwende feedback belangrijk. 

Wanneer gedrag de grens van menselijke waardigheid overschrijdt is er sprake van grensoverschrijdend gedrag. De Radboud Universiteit treedt op tegen grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, roddelen, discrimineren, (seksuele) intimidate, en misbruik maken van een machtspositie of afhankelijkheidsrelatie. We vragen je dan ook om dit te melden. 

Twee medewerkers overleggen met hun laptop en papier

Maak het bespreekbaar

Als je je zorgen maakt over sociale veiligheid of ongewenst gedrag tegenkomt, houd het dan niet voor jezelf, maar maak het bespreekbaar, ook als je een omstander bent. Spreek de lastveroorzaker aan op het gedrag en biedt feedback. Als dat lastig of zelfs onmogelijk is, schakel dan hulp in.

We staan voor je klaar

Er zijn verschillende professionals waar je laagdrempelig en vertrouwelijk terecht kunt. Zij bieden advies en steun en kijken samen met jou hoe het ongewenste gedrag gestopt kan worden.

Support voor Studenten

Als medewerker van de Radboud Universiteit kun je lezen hoe je omgaat met ongewenst gedrag in de werkomgeving. 

Support voor Medewerkers

Trainingsaanbod sociale veiligheid

De Radboud Universiteit wil dat iedereen kan rekenen op een veilige basis voor werk of studie en als het nodig is zich veilig voelt om lastige of kritische gesprekken te voeren. Daarom heeft de universiteit een breed aanbod aan e-learnings, workshops en trainingen die je helpen sociaal onveilige situaties te herkennen, adequaat te reageren op ongewenst gedrag of om actief te luisteren. Bekijk het trainingsaanbod voor medewerkers in gROW. Voor studenten is dit aanbod in ontwikkeling.

Aanbod medewerkers gROW
Aanbod leidinggevenden gROW

Gedragscodes en regelingen gedrag & integriteit

De Radboud Universiteit streeft een klimaat van academische vrijheid na, waarin de open discussie, vrijheid van geest, denken en spreken voorop staat. Wel zijn er kaders voor integer en professioneel handelen in de vorm van (gedrags)codes en regelingen, waarbij de regelingen juridisch bindend zijn.

Naar het overzicht