Bestuurs- en beheersreglement

In het bestuurs- en beheersreglement zijn de regels vastgelegd met betrekking tot het bestuur, het beheer en de inrichting van de Radboud Universiteit.

In dit reglement lees je onder andere over:

  • Welke rechtsbescherming studenten wordt geboden als zij geconfronteerd worden met een besluit waartegen zij bezwaar en/of beroep willen aantekenen of wanneer zij een klacht willen indienen (hoofdstuk 3).
  • De regels voor het het voordragen en benoemen van de rector magnificus.
  • De regels voor het vaststellen van de taak, samenstelling en de benoeming van het college voor promoties.
  • Welke faculteiten de universiteit omvat en welke opleidingen bij welke faculteit horen.
  • De regels voor het instellen van universitaire instituten en de bijbehorende regels voor het beheer, bestuur en inrichting van deze instituten.

Het bestuurs- en beheersreglement van de Radboud Universiteit

Bestuurs- en beheersreglement (2023)

In dit reglement zijn de regels vastgelegd met betrekking tot het bestuur, het beheer en de inrichting van de Radboud Universiteit