Feiten en cijfers: medewerkers

De belangrijkste feiten en cijfers over het personeel aan de Radboud Universiteit.

Totaal in fte * 5.886
Wetenschappelijk personeel in fte * 3.343
Vrouwelijk wetenschappelijk personeel * 50,0 %
Internationale wetenschappelijke staf 30 %
Hoogleraren in fte * 350 
Vrouwelijke hoogleraren * 30 %

* Inclusief wetenschappelijk personeel Radboudumc, exclusief bijzonder hoogleraren; data op basis van jaarverslag 2021

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.