De naam Radboud

Radboud (geboren rond 850) was bisschop van het bisdom Utrecht van 899 tot 917. Een groot deel van zijn leven wijdde hij aan studie en wetenschap. Hij stelde zijn kennis ten dienste van anderen en groeide uit tot beschermheer van het rooms-katholieke hoger onderwijs. 

Radboud Universiteit

In 1905 werd Radboud naamgever van de stichting die de vestiging van een katholieke universiteit in Nederland moest voorbereiden: de Sint Radboudstichting. En in 2004 wijzigden we onze naam van Katholieke Universiteit Nijmegen naar Radboud Universiteit.

Schildering van Radboud in de Broerenkerk
Schildering van Radboud in de Broerenkerk