Geschiedenis van de Aula

De Aula aan de Comeniuslaan, in gebruik sinds 1988, is de plaats waar veel academische plechtigheden plaatsvinden: promoties, oraties en afscheidscolleges. Door het erfgoed dat hier te zien is – portretten, de rectorsketen en de staf van de pedel, objecten uit oudere gebouwen – is het ook een plaats waar de geschiedenis van de Radboud Universiteit voelbaar is. Voorheen was de Aula gevestigd aan de Bijleveldsingel/Wilhelminasingel.

 

De Aula is vaak het enige gebouw dat door gasten van buiten de Radboud Universiteit wordt bezocht. Met zijn glazen front, zwevende bouwvolumes en grote hal ademt het gebouw transparantie en gastvrijheid, precies zoals bij de bouw eind jaren 1980 de bedoeling was.

Zicht op de entree van de Aula van binnenuit, 1988
Zicht op de entree van de Aula van binnenuit, 1988

De rectorsketen

Van oudsher kent de Radboud Universiteit net als andere universiteiten een rector magnificus: een hoogleraar die functioneert als eerste onder de gelijken door naar buiten toe het gezicht van de universiteit te zijn en naar binnen toe ‘het geweten’ van onderwijs en onderzoek te vormen. Het ambt is omgeven met academische tradities en met de nodige symboliek. Daarvan is de rectorsketen een sprekend voorbeeld.

Meer over symbolen en rituelen

Zie ook..