Academiegebouw Berchmanianum
Academiegebouw Berchmanianum

Identiteit

De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit die voortkomt uit de katholieke emancipatiebeweging. Geïnspireerd door deze traditie voelen medewerkers en studenten zich betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld. We blijven ons inzetten voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden.

José Sanders

Emancipatie als blijvende ambitie

'De Radboud Universiteit is een brede instelling met duizenden betrokken studenten en medewerkers, samengebracht op een groene campus waar duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Wat onze Radboud-identiteit speciaal maakt is onze emancipatiebasis. In 1923 werd de universiteit opgericht om meer kansen te geven aan katholieken, die tot dan toe achtergesteld waren in de Nederlandse samenleving.

Voor de Radboud Universiteit vormt emancipatie een blijvende ambitie. Een voorbeeldfiguur vormt de in 2022 heiligverklaarde rector magnificus Titus Brandsma (1881-1942). Deze priester-hoogleraar werd in de Tweede Wereldoorlog omgebracht nadat hij was opgekomen voor persvrijheid en voor mensen in de verdrukking. Hij laat ons zien dat emanciperen een doel is dat je niet alleen voor jezelf nastreeft, maar ook voor anderen. In zijn geest staat elke 15 mei, op de Titusdag, de vraag centraal: ‘Wat doe jij voor een ander?’ Zo worden studenten en universiteitsmedewerkers aangemoedigd om iets te betekenen, voor elkaar en voor de samenleving.

Programma Titusdag 2024: 'Wat doe jij voor een ander?'

Heb jij ideeën over hoe we aan emancipatie nieuwe gestalten kunnen geven, in onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening? Laat het weten, want emancipatie van velen is een belangrijk streven van onze universiteit, nu en in de toekomst.'

Prof. dr. José Sanders, 60e rector magnificus Radboud Universiteit.

Zo zie ik de Radboud Universiteit

Medewerkers en studenten vertellen over hoe zij de identiteit van de Radboud Universiteit ervaren. 

Over grenzen heenkijken
Portretfoto Guillén Fernández
Guillén Fernández Hoogleraar Cognitive neuroscience en tot het einde van 2022 directeur bij het Donders Center for Medical Neuroscience. Het verhaal van Guillén
Samenkomen ondanks verschillen
Portretfoto Rizka Simons
Rizka Simons Student recht en management Het verhaal van Rizka
Midden in de samenleving
Portretfoto Richard Spithoff
Richard Spithoff Student bestuurskunde en theologie Het verhaal van Richard
Warme omgang, hard systeem
Portretfoto Harriët Reker
Harriët Reker Beleidsmedewerker, adviseur, coach en trainer (HR - Expertisecentrum   Ontwikkeling) Het verhaal van Harriët

Bijzondere instituten, centra en verenigingen

De bijzondere identiteit van de Radboud Universiteit geeft medewerkers, studenten en alumni de ruimte tot bijzonder handelen. Dit krijgt onder meer vorm in verschillende instituten, centra en verenigingen die onderdeel uitmaken van de brede Radboud-gemeenschap.  

Katholiek Documentatie Centrum

Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) verricht onderzoek naar katholiek erfgoed en naar de geschiedenis van het katholicisme. Zo maakt het KDC geschiedkundig werk van de katholieke wortels van de Radboud Universiteit.

KDC

Radboud Reflects

Radboud Reflects organiseert publiekslezingen over maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. De bewuste aandacht hierbij voor religie, ethiek, filosofie en theologie past bij de katholieke intellectuele traditie waarin de Radboud Universiteit staat. 

Radboud Reflects

Radboud Honours Academy

De Radboud Honours Academy (RHA) biedt gemotiveerde studenten de mogelijkheid zich extra te verdiepen in wetenschappelijke vraagstukken van maatschappelijk belang. Daarmee draagt de RHA bij aan het bijzondere doel dat de universiteit sinds 1923 heeft: jongvolwassenen vormen zodat zij kunnen bijdragen aan de Nederlandse samenleving. 

Radboud Honours Academy

Titus Brandsma-instituut

In de geest van zijn naamgever, de heiligverklaarde oud-rector magnificus Titus Brandsma,  onderzoekt het Titus Brandsma-instituut hoe de christelijke mystiek en spiritualiteit van waarde kunnen zijn in de hedendaagse samenleving en cultuur.

Titus Brandsma-instituut

Instituut voor Oosters Christendom

Het Instituut voor Oosters Christendom richt zich op het verdiepen en verspreiden van kennis over het oosters christendom, zowel binnen als buiten de universiteit.

Instituut voor Oosters Christendom

Laudato Si’-Instituut

Met oog voor integrale ecologie verbindt en stimuleert het Laudato Si’-Instituut duurzaamheidsinitiatieven aan de Radboud Universiteit. 

Laudato Si'-Instituut

Studentenkerk

Vanuit de christelijke traditie ondersteunt de Studentenkerk  studenten bij hun zoektocht naar zingeving en inspiratie. 

Studentenkerk

Levensbeschouwelijke Studentenverenigingen

Studentenverenigingen met een levensbeschouwelijke oriëntatie zijn: C.S.F.R. Quo Vadis, Ichtus Nijmegen, Katholieke Studenten Nijmegen, Moslimstudentenvereniging Nijmegen, Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators en Vereniging Gereformeerde Studenten Nijmegen Thesaurum Quaeritans. 

Overzicht Levensbeschouwelijke Studentenverenigingen

Contact

Heb je vragen? Of heb je zelf ideeën over de identiteit van de Radboud Universiteit? Neem dan contact op.