Straatnamen Radboud Campus

De straatnamen en paden op de campus van de Radboud Universiteit zijn vernoemd naar markante studenten, promovendi en wetenschappers. Middels deze straatnamen eren we hen die van betekenis waren voor onze universiteit, en onze hedendaagse maatschappij.

Nieuwe straatnamen vanaf medio 2023

Vanaf medio 2023 zijn er enkele  paden op de Radboudcampus voorzien van een nieuwe naam, vernoemd naar oud studenten en promovendi.

Achtergrondverhalen over de namen van straten en campuspaden

Douwine Norelpad
Eerste promovenda geneeskunde 1909-2000

Rein van der Veldepad
Eerste promovendus Radboud Universiteit 1894-1982

Fritz Polakpad
Student Rechtsgeleerdheid slachtoffer Holocaust 1917-1943

M.F. da Costa Gomezpad
Student Rechtsgeleerdheid Antilliaans staatsman 1907-1966

Gerard Leckiepad
Student Psychologie slachtoffer Decembermoorden 1943-1982

Ida Groenewoutpad 
Student Archeologie actief in protestantse club 1909-1999

Boukje en Roos-pad
Studenten Kunstgeschiedenis omgekomen op studiereis 1978/1977 – 2001

Thea Ivenspad
Student Rechtsgeleerdheid bestuurslid Carolus Magnus 1906-1997

Bestaande straatnamen

Erasmuslaan
Humanistisch geleerde ca. 1469 – 1536

Platolaan
Grieks filosoof en schrijver, 427-347 v. Chr 

Geert Grooteplein Noord
Prediker, grondlegger Moderne Devotie, 1340-1384

René Descartesdreef
Franse wiskundige en wijsgeer, grondlegger moderne filosofie,1596-1650

Wundtlaan
Duitse psycholoog, psychiater, fysioloog en filosoof, introduceerde experimentele psychologie, 1832-1920

Comeniuslaan
Tsjechisch theoloog en opvoedkundige, 1592-1670

Montessorilaan
Italiaans opvoedkundige, 1870-1952

Thomas van Aquinostraat
Italiaans heilige, Dominicaan, kerkleraar, in 1323 heilig verklaard, 1225-1274

Holwerdapad 
Nederlands archeoloog en museumdirecteur, 1873-1951

Willem Nuyenslaan
Plattelandsarts, historicus, strijder voor de katholieke emancipatie, 1823-1894

Daniel Heinsiuslaan
Nederlands filoloog, historieschrijver en dichter, 1580-1655

Scaligerpad
Franse geleerde/filoloog, 1540-1609

Marsilius van Inghenpad
Nijmeegs filosoof en theoloog ca. 1330 - 1396

Leoninuspad 
Rechtsgeleerde en Gelders kanselier,1519-1598 

Buytendijkpad
Wijsgerig antropoloog, psycholoog, fysioloog, 1887-1974

Spinozapad
Klassieke filosoof, bekend om Ethica, 1632-1677

Pieter Rabuspad
Nederlands publicist en geleerde; gaf het eerste Nederlandse literaire tijdschrift uit, 1660-1702

Gerard Disveldpad
Campushovenier Katholieke Universiteit Nijmegen, 1928-2002

Anna Maria van Schurmanpad
Humanistisch geleerde, dichteres en kunstenares, 1607-1678

Mercatorpad
Vlaams cartograaf, 1512-1594 

Max Weberpad
Duits socioloog en historicus, 1864-1920

Pieter Bondamplein
Rechtsgeleerde, hoogleraar en grondlegger van de Staatsrechtswetenschappen, 1727-1800

Erasmusplein
Humanistisch geleerde, 1469 – 1536

Agricolaplaats
Eerste Nederlandse humanist van Europees formaat, 1443-1485

Vareniuslaan
Duitse geograaf, een van de grondleggers van de natuurkundige aardrijkskunde, 1622 – 1650

Radboudplein
Bisschop ca. 850-917