Symbolen en rituelen

Net als iedere andere universiteit kent de Radboud Universiteit haar eigen symbolen en rituelen. Hierin komt de bijzondere identiteit van de universiteit beeldend tot uitdrukking.

Universiteitswapen Radboud Universiteit

Het universiteitswapen is bij de oprichting van de universiteit in 1923 ontworpen door de Utrechtse edelsmeden Jan Eloy en Leo Brom. Sindsdien heeft het wapen als beeldmerk van de universiteit gediend. 

Centraal in het wapen staat de Heilige Geest en zijn zeven gaven: wijsheid, verstand, raad, sterkte, wetenschap, godsvrucht en de vreze des Heeren. Het zilveren kruis op het rode veld is het wapen van het aartsbisdom Utrecht en verwijst naar de Nederlandse katholieke gemeenschap. Het wapenschild is getooid met een gouden kroon met kruis. De kroon zou gedragen zijn door keizer Karel. Deze verwijzing naar keizer Karel is een uitdrukking van de nauwe band van de universiteit met de stad Nijmegen. De wapenspreuk In dei nomine feliciter - moge het ons in Gods naam voorspoedig gaan - is de zegenwens van Willibrord, de eerste bisschop van Utrecht.

Evolutie van het wapen Radboud Universiteit
De evolutie van het wapen van de Radboud Universiteit

Het logo van de Radboud Universiteit is afgeleid van het universiteitswapen en wordt gebruik in al onze communicatie. Bekijk de informatiepagina over het logo voor toepassingsrichtlijnen en downloads.

Logo van de Radboud Universiteit

De Rectorsketen

De rectorsketen is een geschenk van de Nijmeegse burgerij ter ere van de opening van de universiteit. De keten is ontworpen en gemaakt door de plaatselijke zilversmeden Rudie en Johan Arens. Negen medaillons tonen de symbolen van vijf faculteiten en de vier beschermheiligen van de universiteit.

Faculteiten

Een klaverblad representeert de theologie, een weegschaal rechten, een boek met ganzenveer letteren en filosofie. Een aesculaap staat voor geneeskunde en een driehoek met de scheikundige aanduiding voor koolstof voor de natuurwetenschappen. 

Het universiteitswapen verwerkt in de rectorsketen op een witte achtergrond

Beschermheiligen

De beschermheiligen van de universiteit zijn: Thomas van Aquino, filosoof en theoloog en algemeen patroon van de katholieke universiteiten; Willibrordus, de eerste bisschop van Utrecht; Servatius, bisschop van Maastricht en één van de eerste geloofsverkondigers in Zuid Nederland; Petrus Canisius, de uit Nijmegen afkomstige kerkleraar, wiens wereldberoemde catechismus in 26 talen werd uitgegeven.

Verbondenheid

Drie geëmailleerde wapenschilden drukken de verbondenheid uit van de universiteit met de Nederlandse staat, met de stad Nijmegen en met de Nederlandse kerkprovincie. Het sluitstuk van de keten wordt gevormd door het wapen van de universiteit zelf.

Pedellenstaf Radboud Universiteit

Pedelstaf

De palissanderhouten zeskantige pedellenstaf is voorzien van rijk geornamenteerd zilverbeslag. De Christusfiguur bovenop de staf draagt in zijn linkerhand een boek met de alfa en de omega: Christus, als de oorsprong van de wijsheid. Het beeld staat op een met rozen omkranste wereldbol. De rozen symboliseren de liefde waarmee de wijsheid de wereld rondgaat. Op de staf staan de letters a, m en c: Alma Mater Carolina, die verwijzen naar de door de eerste rector gewenste naam van de universiteit: Keizer Karel Universiteit. Tussen de letters staan de wapenschilden van de Nederlandse staat, de stad Nijmegen en de universiteit. Ook zijn de schenkers en de makers van de staf vermeld: de Nijmeegse burgerij en de gebroeders Arens.