Identiteit

De Radboud Universiteit viert komend jaar haar eeuwfeest en heeft in de aanloop daarnaartoe een dialoog gevoerd over haar identiteit om zo het veelkleurige verhaal van de universiteit in beeld te brengen. Op deze pagina lees je verhalen van medewerkers en studenten die hieraan deelnamen. De verhalen zijn deels afkomstig uit het speciale themanummer "identiteit" van het Radboud Magazine.

Academiegebouw Berchmanianum

Grondslag

De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit die voortkomt uit de katholieke emancipatiebeweging uit het begin van de twintigste eeuw. Overeenkomstig deze traditie voelen medewerkers en studenten zich betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld. We richten ons op de zorg voor elkaar en de wereld om ons heen en blijven ons inzetten voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden. We willen van betekenis zijn. We laten ons daarbij leiden door wetenschappelijke vragen én maatschappelijke uitdagingen.

Portretfoto van rector Han van Krieken

Emancipatie-universiteit

De Radboud Universiteit is bijna honderd jaar geleden opgericht om de achterstelling van katholieken op te heffen door universitair onderwijs. Dat is gelukt. Maar vandaag de dag zijn er allerlei andere groepen die een achterstelling ervaren. Ook voor hen is de universiteit een middel om een goede positie in de samenleving te verwerven.

Aan de Radboud Universiteit studeren bijvoorbeeld relatief veel eerste-generatiestudenten, studenten van wie geen van beide ouders een universitaire opleiding heeft. Voor deze studenten is het vaak helemaal niet zo logisch dat ze naar de universiteit zouden gaan. Dat weet ik uit ervaring want ooit was ik zelf eerstegeneratiestudent.

Deze studenten horen echter van oudsher bij de Radboud Universiteit. Je ziet ze hier veel. Wellicht hebben studentenorganisaties in Nijmegen daardoor veelal een bijzonder karakter, met een positieve sfeer van gelijkwaardigheid en de wil om bij te dragen aan de samenleving. Ik denk dat dat deel uitmaakt van onze identiteit. Je bent nodig. Daar kunnen we trots op zijn. 

Jaarlijks geven we daar ook op een andere wijze vorm aan. Op 15 mei, de dag van de heiligverklaring van mijn voorganger Titus Brandsma, vragen wij in zijn geest, aan alle studenten en medewerkers: wat doe jij vandaag om iemand gelukkig te maken? 

‘’Laten we ons niet al te egocentrisch opsluiten in onszelve en ons blindstaren op het louter eigen belang, maar beseffen, dat we een roeping hebben en daarin een groot geluk voor ons bestaat, dat wij anderen gelukkig kunnen maken.’’ (Titus Brandsma)

Zo zie ik Radboud

Medewerkers en studenten vertellen over hoe zij de identiteit van de Radboud Universiteit ervaren. Hoe zien zij Radboud?

Met de durf zich uit te spreken
Portretfoto Ad Ragas
Ad Ragas Hoogleraar Humane en Ecologische risicobeoordeling Het verhaal van Ad
Over grenzen heenkijken
Portretfoto Guillén Fernández
Guillén Fernández Hoogleraar Cognitive neuroscience en tot het einde van 2022 directeur bij het Donders Center for Medical Neuroscience. Het verhaal van Guillén
Samenkomen ondanks verschillen
Portretfoto Rizka Simons
Rizka Simons Student recht en management Het verhaal van Rizka
Midden in de samenleving
Portretfoto Richard Spithoff
Richard Spithoff Student bestuurskunde en theologie Het verhaal van Richard
Maak je verhaal zichtbaar en persoonlijk
Portretfoto José Sanders
José Sanders Hoogleraar Communicatie in organisaties en decaan van de Faculteit der Letteren Het verhaal van José
Warme omgang, hard systeem
Portretfoto Harriët Reker
Harriët Reker Beleidsmedewerker, adviseur, coach en trainer (HR - Expertisecentrum   Ontwikkeling) Het verhaal van Harriët