Banner je bent nodig 2024
Banner je bent nodig 2024

Missie en strategie

De Radboud Universiteit draagt bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Onze missie

De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit die voortkomt uit de katholieke emancipatiebeweging uit het begin van de twintigste eeuw. Medewerkers en studenten voelen zich betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld. We richten ons op de zorg voor elkaar en de wereld om ons heen en blijven ons inzetten voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden. We willen van betekenis zijn. We laten ons daarbij leiden door wetenschappelijke vragen en maatschappelijke uitdagingen.

Lees meer over onze missie

Het uitgave van de strategie van de Radboud Universiteit

A significant impact

Onze universiteit wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen en zowel regionaal als internationaal van betekenis zijn. Dat is de boodschap van de nieuwe Strategie van de Radboud Universiteit.

Lees meer over onze strategie

'Je bent nodig’ is een oproep om bij te dragen

Strategische thema's

Om een impuls te geven aan bepaalde thema’s binnen de strategie, werken we met verschillende programma’s en initiatieven die extra stimulans en verandercapaciteit creëren.

Bekijk de strategische thema's