Missie

De Radboud Universiteit draagt bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Wie zijn we?

De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit die voortkomt uit de katholieke emancipatiebeweging uit het begin van de twintigste eeuw. Medewerkers en studenten voelen zich betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld. We richten ons op de zorg voor elkaar en de wereld om ons heen en blijven ons inzetten voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden. We willen van betekenis zijn. We laten ons daarbij leiden door wetenschappelijke vragen en maatschappelijke uitdagingen.

Meer informatie over over onze identiteit

Hoe doen we dat?

Onderzoek en onderwijs zijn aan de Radboud Universiteit nauw met elkaar verweven. We stimuleren de vorming van studenten tot deskundige, betrokken, kritische en zelfbewuste academici die met verstand van zaken vanuit verantwoordelijke posities richting geven aan de samenleving. We zijn actief op een breed palet van samenwerkende wetenschapsdisciplines en stellen vragen rond de relatie tussen wetenschap, samenleving en zingeving. Daarnaast bieden we ruimte voor open discussie over maatschappelijke en ethische thema’s.

We staan voor de kwaliteit en vrijheid van onderwijs en onderzoek dat onafhankelijk en toegankelijk is. We stimuleren een open intellectueel klimaat, waarin we elkaar inspireren en uitdagen en waarin ieders kwaliteiten tot bloei kunnen komen. Op basis van zorgvuldig, integer en transparant wetenschappelijk handelen verleggen we de grenzen van onze kennis. Daarbij hebben we de moed en verantwoordelijkheid om onze bevindingen en ideeën steeds weer kritisch te bezien. We reflecteren op ons eigen handelen en bieden ruimte voor bezinning.

Kernwaarden Radboud Universiteit

Onze kernwaarden zijn: Verbonden - Nieuwsgierig - Reflectief.

Verbonden

 • zijn onze studenten en medewerkers;
 • zijn ons onderzoek en onderwijs;
 • zijn onze wetenschapsdisciplines;
 • zijn we met de wereld om ons heen;
 • is de universiteit van vandaag met haar traditie, voortgekomen uit de katholieke emancipatiebeweging.

Nieuwsgierig

 • zijn we naar de wereld;
 • naar de ander;
 • naar onszelf;
 • naar kennisontwikkeling.

Reflectief

 • zijn we op ons denken;
 • op ons handelen;
 • op het maatschappelijk debat;
 • op de betekenis van de kennis die we ontwikkelen.