A Significant Impact

De Radboud Universiteit is van betekenis. Al sinds haar oprichting in 1923. We dragen bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Tekst: A significant impact

'We dragen bij aan een gezonde, vrije wereld met
gelijke kansen voor iedereen'

We laten ons leiden door wetenschappelijke vragen én maatschappelijke uitdagingen.

We hebben oog voor ethische vraagstukken en maatschappelijke gevolgen van ons onderzoek.

We zijn actief op vele wetenschapsgebieden. Onderzoek en onderwijs zijn bij ons nauw met elkaar verbonden.

We stimuleren een open intellectueel klimaat, waarin medewerkers en studenten elkaar inspireren en uitdagen. Waarin ze met elkaar van perspectief veranderen, grenzen verleggen, verantwoordelijkheid nemen en het beste uit zichzelf halen. Samen met het Radboudumc vormen wij een hechte academische gemeenschap. Medewerkers en studenten voelen zich betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld om hen heen.

Zo ontwikkelen onze studenten zich tot gewetensvolle, betrokken, kritische en zelfbewuste academici die verantwoordelijke posities in de maatschappij innemen.

OnderwijsOnderzoekImpactMensenFaciliteiten

Banner je bent nodig 2024

Je bent nodig

Wij dagen je uit om samen met ons de grens op te zoeken.
En er overheen te denken.

Draag bij aan een duurzame wereld

Downloads

De strategie is tot stand gekomen dankzij inbreng van tal van medewerkers en studenten. Afdelingen van de universiteit baseren hun jaarplannen op deze strategie.

Zie ook..