Faciliteiten

‘Onze campus nodigt uit tot studeren, samenwerken en ontmoeten’

Studeren, samenwerken en ontmoeten

De campus van de Radboud Universiteit heeft een belangrijke rol in ons streven naar persoonlijk onderwijs en interdisciplinair onderzoek. Onze campus nodigt uit tot studeren, samenwerken en ontmoeten. Onze technische en infrastructurele voorzieningen ondersteunen dit. De voorzieningen zijn up-to-date voor een optimale ondersteuning van onderwijs en onderzoek. We betrekken de behoeften van onze studenten en medewerkers bij de inrichting van de campus.

De campus is primair een plek waar studenten en medewerkers elkaar tegenkomen, werken, samenwerken en ontspannen. Het is ook een plek waar universiteit en maatschappij elkaar kunnen ontmoeten: onze universiteit staat midden in de samenleving. Voor onze ‘digitale campus’ geldt hetzelfde: ook online faciliteren we onderwijs, onderzoek, kennisdeling en ontmoeting met toegankelijke, stabiele, gebruiksvriendelijke technische en infrastructurele voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van onderzoekers, docenten, ondersteuners en studenten.

Omvorming van onze campus

We vormen onze campus om tot een toegankelijke kenniswijk in de stad en de regio. Een groen en dynamisch gebied met flexibele ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij naast onderwijs en onderzoek diverse vormen van bedrijvigheid, wonen, cultuur en sport plaatsvinden. We stimuleren initiatieven die de campus verlevendigen en de relatie met de stad Nijmegen en de regio versterken. Dat betekent meer menging van functies en een campus die ook ‘s avonds leeft. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de doorbreking van de traditionele monocultuur van onderwijs en onderzoek op de campus Heyendaal. We doen dit samen met de gemeente, de provincie, het Radboudumc en andere partners. Ook de uitdagingen op het gebied van mobiliteit en de verkeersveiligheid pakken we gezamenlijk op. We beogen een groene en zo veilig mogelijke campus.

Onze voorzieningen zijn optimaal gericht op de ondersteuning van onderwijs en onderzoek en faciliteren ook een excellente bedrijfsvoering. Daarbij passen we zo veel mogelijk de kennis toe die aanwezig is bij onze faculteiten.

A photo of the Radboud University campus in autumn

Veel meer dan een studieplek

Voor onze studenten is de campus veel meer dan alleen een studieplek. Studenten participeren actief in extracurriculaire activiteiten, in bestuurswerk, medezeggenschap, cultuur en sport. Studenten willen zelf mede-organiseren. Wij geven daar de gelegenheid voor en ondersteunen dit, in de overtuiging dat het een positief effect heeft op de ontwikkeling en het welbevinden van studenten. Ook onze campus profiteert hiervan. Vanuit deze visie zijn onze voorzieningen ingericht.

Verdere verduurzaming

We zetten in op verdere verduurzaming van de campus. Hierbij werken we nauw samen met het Radboudumc. We streven naar een groene en gezonde campus met een positieve impact op het gebied van klimaat en circulariteit. Hierin lopen we voorop. Daarbij benutten we bestaande voorzieningen zo goed mogelijk. We maken gebruik van moderne hulpmiddelen en gebruiken onze ‘slimme campus’ als ‘levend laboratorium’: een plek waar we – bijvoorbeeld op thema’s als duurzaamheid en (sociale) veiligheid – experimenten en innovatie aanmoedigen. De Radboud Universiteit wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat begint op onze eigen campus.

‘Voor onze studenten is de campus veel meer dan alleen een studieplek’

Groep studenten op de campus