Impact

‘Ons scala aan disciplines maakt dat we bijdragen aan antwoorden op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken’

Betekenisvol onderwijs en onderzoek

Het onderwijs en onderzoek aan de Radboud Universiteit is betekenisvol. Niet alleen voor onze eigen studenten en medewerkers maar juist ook voor de wereld om ons heen. We werken aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. We zijn betrokken bij de uitdagingen in onze samenleving en zoeken samen met maatschappelijke partners en andere kennisinstellingen naar antwoorden, oplossingen en de maatschappelijke meerwaarde van het onderwijs en onderzoek van onze universiteit. Ons scala aan disciplines maakt dat we bijdragen aan antwoorden op uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken, variërend van gezondheid en klimaat tot welzijn en cultuur, veiligheid en de inrichting van de samenleving. Ons onderwijs en onderzoek hebben betekenis, zowel wereldwijd als toegespitst op onze directe omgeving.

Onze universiteit staat midden in de samenleving. We laten zien wat we te bieden hebben.

Internationale allianties

Samen met onze partners, waaronder de Universiteiten van Nederland (UNL) en het Europese universiteitennetwerk The Guild, zetten we ons in voor samenwerking op nationaal, Europees en wereldniveau. De Radboud Universiteit sluit internationale en regionale strategische allianties, vanuit de visie dat samenwerking een structurele en waardevolle investering is. Onze partnerschappen kenmerken zich door kwaliteit en wederkerigheid. Ethische overwegingen spelen een rol in de keuze van onze partnerschappen.

Initiatiefrijk in de wijde regio

Als universiteit staan we midden in de samenleving. Onze directe omgeving – stad, provincie, grensregio – herbergt veel bedrijven, (onderwijs)instellingen en organisaties waarmee wij betekenisvolle relaties aangaan of versterken. Juist op het grensvlak van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere kennis- en onderwijsinstellingen zorgt samenwerking voor uitgelezen kansen. We gaan daarbij actief op zoek naar vragen vanuit onze omgeving waarop we als universiteit kunnen inspelen.

Werken in de universitaire moestuin

Zelf goed zichtbaar zijn is van belang

We stimuleren (student)ondernemerschap via start-ups, dragen bij aan zichtbaarheid van ons onderzoek voor een breed publiek én zijn actief in het openbaar debat. Wij streven ernaar onze historische rijkdom en erfgoed zichtbaar te maken en voor het publiek te ontsluiten. Tegelijkertijd volgen we als academici de ontwikkelingen in de maatschappij met een kritische blik: het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen is een onvervreemdbare taak van de academie.

We dragen zorg voor de toekomst. Onze opdracht is het opleiden van nieuwe generaties.

Alumni zijn belangrijke ambassadeurs

Naast onze samenwerkingspartners zijn alumni onze belangrijkste ambassadeurs. Met hen onderhouden we goede relaties. We verzorgen lezingen, delen artikelen en bieden andere manieren aan voor het verbreden van kennis en het houden van contact met de universiteit. Op deze manier geven we onze alumni de kans om zich blijvend te ontwikkelen. Tegelijkertijd vormen alumni een belangrijke bron van feedback waar het gaat om de richting waarin de universiteit zich ontwikkelt en betrekken we hen bij curriculumontwikkeling, studiekeuze- en loopbaanvoorlichting, gastcolleges en fondsenwerving.

Impact op primair en voortgezet onderwijs

We hebben een maatschappelijke opdracht in het opleiden van nieuwe generaties leraren. Vanwege het nijpende lerarentekort is dit een opdracht met brede impact. De Radboud Universiteit verzorgt modules en opleidingen voor verschillende groepen (aspirant-)leraren. Hiermee willen we de regio voorzien van voldoende academisch opgeleide docenten, in primair en voortgezet onderwijs. Docenten die meedenken over de vraag: hoe richten we ons onderwijs zo in dat leerlingen kritisch leren denken en ze zich optimaal kunnen ontwikkelen tot creatieve en ondernemende burgers? Bovendien dragen we rechtstreeks bij aan het bevorderen van de onderzoekende houding en nieuwsgierigheid van kinderen en jongeren in het primair en voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld via het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit en het Radboud Pre-University College.