Onderzoek

‘Topkwaliteit in onderzoek is alleen mogelijk in een open, onbegrensde internationale context’

Academische vrijheid en maatschappelijke toepassing

Het onderzoek aan de Radboud Universiteit is van hoge wetenschappelijke kwaliteit, is integer en vindt plaats in academische vrijheid. Nieuwsgierigheid is de belangrijkste drijfveer van onze onderzoekers, ook als de nadruk in het onderzoek ligt op maatschappelijke toepassing.

Topkwaliteit in onderzoek

Academische vrijheid, integriteit en nieuwsgierigheid zijn voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. Topkwaliteit in onderzoek is alleen mogelijk in een open, onbegrensde internationale context. Binnen deze context werken onderzoekers samen in internationale netwerken én hebben zij toegang tot de internationale kennis-, financierings- en publicatie-infrastructuur. Wij stimuleren elke onderzoeker – van promovendus tot hoogleraar – om internationale ervaring op te doen.

Divers onderzoek: met en tussen disciplines

We zijn een brede universiteit met een dynamisch palet aan onderzoekzwaartepunten. De combinatie van wetenschappelijke disciplines biedt kansen voor multidisciplinair en interdisciplinair onderzoek. We werken daarbij nauw samen met het Radboudumc en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek op onze compacte campus. Met ons onderzoek spelen we in op de complexe problematieken van vandaag en morgen.

We stimuleren samenwerking tussen disciplines en dagen onze medewerkers uit tot discipline-overschrijdend onderzoek. Studenten worden zo veel mogelijk betrokken bij onderzoek: dit verrijkt zowel de opleiding als het onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek vormt de toekomst van ons onderwijs en onze studenten vormen de toekomst van ons onderzoek.

Foto Radboud laureaten op de fiets

Internationaal actief

Wij stimuleren dat onze onderzoekers actief betrokken zijn bij én de leiding nemen in internationale onderzoeksnetwerken en -projecten. We zetten in op internationale en met name ook Europese programma’s om middelen voor ons onderzoek te verwerven en de samenwerking met buitenlandse topuniversiteiten, bedrijven en maatschappelijke organisaties te versterken. Aanvragen hiervoor worden actief en professioneel ondersteund vanuit Nijmegen en Brussel. In de keuze voor onze internationale samenwerkingspartners kiezen we voor kwaliteit boven kwantiteit.

Unieke faciliteiten

Onze universiteit investeert in unieke onderzoeksfaciliteiten van internationale betekenis. Denk aan de combinatie van magneten en lasers voor materialenonderzoek binnen HFML-FELIX en de scanfaciliteiten voor hersenonderzoek binnen het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Of aan de rijke onderzoeksmogelijkheden die het Katholiek Documentatie Centrum en de bijzondere collecties in de Universiteitsbibliotheek bieden. Met faciliteiten zoals deze geven we een impuls aan onderzoekssamenwerking tussen verschillende disciplines. Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen bij onze universiteit terecht voor het gebruik van allerlei faciliteiten, labs, ruimtes en apparatuur.

Verantwoordelijkheid voelen en nemen

Als universiteit voelen wij een verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij leven. Wij willen voorop lopen in de bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en daarmee bijdragen aan de veranderingen die de wereld de komende decennia nodig heeft. Ons brede palet aan wetenschapsdisciplines en de kansen voor multidisciplinair en interdisciplinair onderzoek op onze campus bieden daarvoor uitstekende mogelijkheden.

Onderzoek in een open cultuur: integer en FAIR. We ondersteunen onderzoekers in Open Science.

Foto onderzoeker aan het werk

In openheid omgaan met bevindingen

Aan de Radboud Universiteit kennen wij volledige academische vrijheid en een open cultuur. Het is vanzelfsprekend dat onderzoekers open met elkaar van gedachten wisselen. Daar hoort ook het geven en ontvangen van kritiek bij en het besef dat wetenschappelijk onderzoek een voortschrijdend proces is, waarin we onze bevindingen in openheid met elkaar delen en bespreken.

Ons onderzoek voldoet aan de normen van wetenschappelijke integriteit. Over het gebruik van kennis en over de betrokkenheid van medewerkers bij bijvoorbeeld startende ondernemingen maken we heldere afspraken. Wetenschappelijke integriteit zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid van de individuele onderzoeker, de onderzoeksgroep en de universiteit als geheel. Wetenschappelijke integriteit is ook voor studenten onderdeel van hun opleiding. We passen de landelijke gedragscode wetenschappelijke integriteit toe in ons onderzoek en onderwijs.

Open Science: toegang tot onderzoeksdata

De ontwikkelingen rondom Open Science zijn complex en brengen grote veranderingen met zich mee voor alle onderzoekers. Open Science gaat niet alleen over open access en publicaties, maar ook over hergebruik en opslag van data. Onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd, behoort bij te dragen aan de samenleving en zo veel mogelijk publiek toegankelijk te zijn. Wij faciliteren en ondersteunen onze onderzoekers hierbij. Open access en het toegankelijk maken van onderzoeksdata passen bij een open cultuur van wetenschap. Open access publiceren hoort bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze ambitie met betrekking tot Research Data Management is dat de data behorend bij alle publicaties vindbaar, toegankelijk, verwerkbaar en herbruikbaar worden opgeslagen (FAIR: findable, accessible, interoperable, reusable). Vindbaarheid en toegankelijkheid en de bijbehorende infrastructuur en ondersteuning hebben de komende jaren sterk de aandacht van ons programma voor onderzoeksdatamanagement. Wij gaan hier een belangrijke rol in spelen, nationaal en internationaal.