Strategische thema's

De speerpunten uit onze strategie: A Significant Impact

De Radboud Universiteit wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen en zowel regionaal als internationaal van betekenis zijn. Dat is de kernboodschap van onze strategie, getiteld ‘A Significant Impact’.

Om een impuls te geven aan bepaalde thema’s binnen de strategie, werken we met verschillende programma’s en initiatieven die extra stimulans en verandercapaciteit creëren.

Afbeelding van het strategische thema innoveren en leren

Innoveren en leren

Iets nieuws proberen, ontdekken hoe dat werkt, onderzoeken, ervan leren. Zo komt onderwijs tot vorm, zo dragen we bij.

Met het Radboud Teaching and Learning Centre wil de Radboud Universiteit ontmoeting, inspiratie en samenwerking tussen onderwijsgevers faciliteren en stimuleren om zo samen de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Drie kernactiviteiten staan centraal: onderwijsontwikkeling en –innovatie, de continue ontwikkeling van de docent en het onderzoeken van (wetenschappelijk) onderwijs en leren. Lees meer over Innoveren en leren

Afbeelding van het strategische thema leven lang ontwikkelen

Leven lang ontwikkelen

Om mee te gaan en mee te doen in een wereld die steeds nieuwe vragen stelt, moet je je blijven ontwikkelen na je studie.

Onze studenten leren tijdens hun studie ook hoe zij hun kennis en vaardigheden kunnen blijven ontwikkelen, op een manier die het beste bij hen past. Want je bent niet ‘klaar’ als je afstudeert. Ontwikkelen kan een leven lang. Daarvoor leggen we de basis tijdens bachelor- en masteropleiding. En we bieden een breed scala aan mogelijkheden om te blijven leren via Radboud Academy

Afbeelding van het strategische thema duurzaamheid

Duurzaam

Een wereld waar we steeds meer van vragen, vraagt om mensen die deze aarde beter achterlaten dan ze haar aantreffen.

We geven duurzaamheid een prominente plek in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Studenten komen in hun opleiding in aanraking met vraagstukken rondom duurzaamheid. De campus wordt steeds duurzamer. En we willen, ook via ons onderzoek, bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Lees meer over Radboud duurzaam.

Afbeelding van het strategische thema Open Science

Open Science

Onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd, behoort bij te dragen aan de samenleving en zo veel mogelijk publiek toegankelijk te zijn. Open access publiceren en het toegankelijk maken van onderzoeksgegevens passen bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Open Science gaat niet alleen over open access en publicaties, maar ook over hergebruik en opslag van data. Wij ondersteunen onze onderzoekers hierbij. Onze ambitie met betrekking tot Research Data Management is dat de data behorend bij alle publicaties vindbaar, toegankelijk, verwerkbaar en herbruikbaar worden opgeslagen. Vindbaarheid en toegankelijkheid en de bijbehorende infrastructuur en ondersteuning hebben de komende jaren sterk de aandacht van ons programma voor onderzoeksdatamanagement. Daarmee willen we nationaal en internationaal een rol van betekenis spelen.

Afbeelding van het strategische thema intersdisciplinair

Interdisciplinair

De uitdagingen van tegenwoordig zijn complexer en dynamischer dan ooit. Dat vraagt in alle gevallen samenwerking tussen verschillende disciplines om te komen tot duurzame en effectieve oplossingen. Waar disciplines elkaar raken ontstaat denkkracht.

We zijn een brede universiteit en bieden op onze compacte campus ruimte aan een dynamisch palet aan onderzoekzwaartepunten. Die veelzijdigheid én kleinschaligheid biedt kansen voor samenwerking. Masterstudenten krijgen niet alleen onderwijs in hun eigen vak, maar leren ook omgaan met vraagstukken die een bredere blik vereisen. En we stimuleren discipline-overstijgend onderzoek, waarbij studenten zo veel mogelijk worden betrokken.

Een afbeelding van het strategische thema taalvaardig

Taalvaardig

Hoe genuanceerd je iets schrijft of zegt, hoe precies je formuleert, doet ertoe. Taal is een uiting van denkkracht en dus een belangrijk fundament voor wetenschap en onderwijs. Wie in een gemeenschappelijke taal de kern weet te raken, kan mensen inspireren, werelden openen en verbinden.

We leiden onze studenten op tot communicatief krachtige academici die goed zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. We zijn een meertalige universiteit en ondersteunen medewerkers en studenten daarin, bijvoorbeeld door het bieden van taaltoetsen en trainingen om op niveau te komen en blijven. Lees meer over taalvaardig.

Een afbeelding van het strategische thema European alliances

European alliances

De wereld staat voor grote uitdagingen die vragen om mondiale transities. Europa kan hierin het voortouw nemen, maar dit lukt alleen als we nauw samenwerken en barrières doorbreken. Teamwork is essentieel voor het vinden van oplossingen. Wij kunnen hieraan bijdragen door een strategische partner te zijn op het hoogste niveau. Met onze gemeenschappelijke waarden delen wij een collectieve verantwoordelijkheid voor het bereiken van significante impact.

Afbeelding van het strategische thema diversiteit

Positieve verandering

Wij willen samen een weg inslaan die een veilige, inclusieve en rechtvaardige campus bevordert, waarin diversiteit en sociale gerechtigheid door iedereen omarmd en belichaamd wordt. Zo kunnen wij pleiten voor positieve verandering. Meer over diversity, equity and inclusion lees je hier.

Zie ook..