Community

Er zijn tal van netwerken die een rol spelen om van de Radboud Universiteit een inclusieve en veilige omgeving te maken voor alle studenten en medewerkers.

DEI-office

De missie van het DEI-office is het leiden, faciliteren, begeleiden, aanmoedigen en ondersteunen van alle niveaus van de organisatie om doelstellingen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie te bereiken door middel van samenwerking en inzichtelijke planning.

In september 2020 is Rona Jualla van Oudenhoven benoemd tot Chief Diversity Officer (CDO) van de Radboud Universiteit. Het ontwikkelen en implementeren van een universiteitsbrede strategie om een rechtvaardige campus te creëren is de primaire taak van het DEI-team. Samen met studenten, DEI-ambassadeurs en vertegenwoordigers van meerdere faculteiten faciliteert het DEI-bureau haar visie om DEI te verankeren in de organisatiecultuur van de Radboud en streeft zij naar een meer inclusieve en sociaal rechtvaardige RU-campus en samenleving.

Leden DEI Office

  • Rona Jualla van Oudenhoven, Chief Diversity Officer
  • Ilja Hijink, Senior Policy Officer, HR
  • Joke Leenders, Senior onderzoeker, HR
  • Lia Kleuskens, DEI studentcoördinator 

 

DEI ambassadors

DEI-ambassadeurs 

DEI-ambassadeurs promoten en pleiten voor DEI binnen de organisatie. De DEI-ambassadeurs proberen het bewustzijn van diversiteit, gelijkheid en inclusie te vergroten en een meer gastvrije gemeenschap te creëren voor mensen met verschillende achtergronden en perspectieven. Zij kunnen verschillende rollen op zich nemen, afhankelijk van de behoeften van de gemeenschap die zij vertegenwoordigen.