Doelen en ambities

De missie van het DEI-office is het leiden, vergemakkelijken, begeleiden, aanmoedigen en ondersteunen van alle niveaus van de organisatie om doelstellingen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie te bereiken door middel van samenwerking en inzichtelijke planning.

Strategisch plan diversiteit, gelijkheid en inclusie

Dit Strategisch Plan voor Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie 2021-2025 van de Radboud Universiteit weerspiegelt gesprekken en de bijdragen van de medewerkers, de studenten en onze maatschappelijke partners. In lijn met de emancipatoire wortels van de Radboud staat de zorg voor elkaar en de wereld om ons heen centraal. Het plan laat zien hoe DEI fungeert als uitgangspunt voor onderwijs, onderzoek en impact. Het beschrijft DEI-gerichte acties waarmee de Radboud Universiteit een open en inspirerende gemeenschap wil vormen, met kansen voor iedereen en ruimte voor nieuwe vormen van denken, leren en werken.

Gender Equity Plan

Het Gender Equity Plan is een overzicht van bestaande en geplande interventies voor gendergelijkheid aan de Radboud Universiteit voor 2021-2025. Het plan sluit aan bij de algemene strategie A Significant Impact van de universiteit. Dit levende document is ontwikkeld door de Chief Diversity Officer en de afdeling Onderzoek en Impact. Het plan houdt rekening met de input van verschillende stakeholders en wordt onderschreven door het College van Bestuur.