Radboud Duurzaamheid
Radboud Duurzaamheid

Duurzaamheid

Een wereld waar we steeds meer van vragen, vraagt om mensen die deze aarde beter achterlaten dan ze haar aantreffen. Aan de Radboud Universiteit geloven we dat iedereen hieraan kan bijdragen. Daarom bereiden we onze studenten voor om een rol van betekenis te spelen vanuit hun vakgebied, doen we onderzoek naar urgente maatschappelijke vraagstukken, kiezen we voor duurzame partners en zorgen we dat alle medewerkers vanuit hun functie aan de duurzaamheidsdoelen van de organisatie bijdragen. Je bent nodig.

Nieuws over duurzaamheid

Kernennemer

Methaanuitstoot van grachten wordt onderschat

De methaanuitstoot van grachten uit vijf grote Nederlandse steden wordt onderschat. Dat betoogt microbioloog Koen Pelsma, die op dat onderwerp op 13 december promoveert aan de Radboud Universiteit.

Wereldbol

Cruciaal moment voor de mensheid nu ‘tipping point’ dreigt

Voor de wereld is een cruciaal moment aangebroken, waarin bedreigingen van het klimaatsysteem zich steeds sneller aandienen. Dat blijkt uit het Global Tipping Points Report.

Ecosysteem heeft te lijden onder historisch lage Waal

‘Onze cultuur is een verstoring van alle relaties’

Bij de oprichting van Laudato Si’-instituut voor integrale ecologie van de Radboud Universiteit op 1 december, werd het belang onderstreept van de dialoog.

Studenten Natuurkunde

Onderwijs

Duurzaamheidsonderwijs voor iedere student, breed cursusaanbod voor iedere geïnteresseerde.

/over-ons/missie-en-strategie/strategische-themas/duurzaamheid/onderwijs
Onderzoeker in plantenkas

Onderzoek

Complexe vraagstukken begrijpen en oplossen vanuit verschillende disciplines.

/onderzoek/onderzoeksthemas/duurzaamheid-in-onderzoek
Zonnepanelen op het Maria Montessorigebouw

Bedrijfsvoering

Op onze groene campus brengen we onze hoge duurzaamheidsambities in praktijk.

/over-ons/missie-en-strategie/strategische-themas/duurzaamheid/bedrijfsvoering
Groep studenten

Mensen

Staan voor het welzijn en de groei van onze studenten en medewerkers.

/over-ons/missie-en-strategie/strategische-themas/duurzaamheid/mensen

Contact

Organisatieonderdeel