Biodiversiteit

De Radboud Universiteit en Radboudumc gaan voor een gezonde omgeving. Ons gezamenlijk beleid is erop gericht om op de gehele campus gunstige voorwaarden te scheppen voor verbetering van de biodiversiteit.

Onze doelen

Naast het verbeteren van de voorwaarden voor biodiversiteit zijn de beleidsdoelstellingen:

  • Het nemen van maatregelen ter versterking van klimaatadaptatie en klimaatmitigatie;
  • Rekening houden met de biodiversiteit bij bouwwerkzaamheden (natuurinclusief bouwen);
  • Het verbeteren van de interactie tussen mens en natuur.

Biodiversiteitsbeleid

Notitie beleid biodiversiteit

Hier staan wij nu

Toekomstschets biodiversiteit campus

Biodiversiteitsvisie Radboudcampus

De toekomstschets is onderdeel van de biodiversiteitsvisie Radboudcampus. In deze visie staat uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om de biodiversiteit op de campus de komende tien jaar te versterken. 

Biodiversiteitsvisie Radboudcampus

Jaarverslagen biodiversiteit

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Dit gaan wij nog doen

Jaarlijks maakt de projectgroep Biodiversiteit een uitvoeringsprogramma. Dit programma beschrijft beschrijft de activiteiten en maatregelen die voor dat jaar gepland zijn.

Uitvoeringsprogramma 2023 

Hoe draag jij bij? Je bent nodig!

Het hele jaar door zijn er activiteiten op de campus op het gebied van flora, fauna en biodiversiteitsverbetering. Denk aan vlinder- en bijentellingen, lezingen, rondleidingen en de jaarlijkse dag van de biodiversiteit. Je bent welkom! Houd de website in de gaten.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 

Het bedrijfsvoeringsthema biodiversiteit van de Radboud Universiteit sluit aan bij de SDG's:

  • 6: Schoon water en sanitair
  • 13: Klimaatactie
  • 15: Leven op het land
Sustainable development goals

Contact

Organisatieonderdeel