Circulariteit

In 2050 is onze campus circulair. Dat wil zeggen dat we alle materialen die binnenkomen hergebruiken en circulair inkopen. Wij minimaliseren daardoor het gebruik van primaire grondstoffen en verspillen zo min mogelijk materialen en voedsel. We proberen afval zo veel mogelijk te vermijden. Het afval dat er is zien we als grondstof voor nieuwe hoogwaardige toepassingen.

Onze doelen

De circulaire ontwerpprincipes en het 10R-model worden gemeengoed en zijn bepalend voor de keuzes van iedere medewerker en gebruiker van de campus, vanaf het duurzaam inkopen tot en met inzetten van ‘afval’ als grondstof voor nieuwe hoogwaardige toepassingen.

10R-model circulariteit

Voor de 6 meest kansrijke thema’s zijn de volgende circulaire doelen vastgesteld:

 • Afvalverwerking: een campus zonder afval te creëren waar aan de voorkant wordt gereduceerd en aan de achterkant alle onoverkomelijke reststromen weer ingezet worden als grondstof
 • Vastgoed & installaties: met losmaakbare biobased en/of non-virgin materialen die in de toekomst hergebruikt kunnen worden een campus te creëren die volledig klimaatpositief is.
 • Gebouwinrichting: volledig in te zetten op producten en materialen met een lage milieu impact en het zo lang mogelijk (her)gebruiken daarvan.
 • Terreininrichting: een groene campus te behouden waarin we naast het vergroten van biodiversiteit en klimaatadaptatie, zoveel mogelijk circulariteit toepassen, in zowel aanleg als beheer & onderhoud.
 • Voedsel & dranken: een innovatief en duurzaam assortiment aan te bieden en de gasten te enthousiasmeren om duurzame keuzes te maken met de laagste milieu-impact
 • Persoonsgebonden Hardware: bij alles wat we gebruiken ons bewust te zijn van de impact daarvan op het milieu en ons in te zetten voor het, meetbaar, verminderen van die impact 

Hier staan we nu

 • Per thema zijn er routekaarten opgesteld. Die routekaarten bevatten doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn om de doelen die we voor 2050 hebben gesteld te behalen.
 • De afdeling Food and Beverage werkt mee aan circulariteit door een innovatief en duurzaam assortiment aan te bieden.
 • Het duurzame inkoopbeleid, Inkopen met Impact, levert een actieve bijdrage om te werken aan een circulaire en klimaatneutrale universiteit.
 • We denken goed na over nut en noodzaak van elk bouwproject, we bouwen met veel aandacht voor grondstoffenreductie en milieu-impact en onze gebouwen zijn flexibel en toekomstbestendig.

Enkele voorbeelden circulariteit

 • Afgeschreven gegevensdragers (gsm, usb-stick, laptop, tablet, harde schijf, pc) sturen we op naar de vaste recyclepartner D-Two. D-Two ontmantelt de gegevensdrager en zorgt voor een goede, veilige en milieubewuste verwerking van de grondstoffen. 60% van de aan D-Two aangeboden apparatuur wordt heringezet.
 • De Billie Cup is een herbruikbare en inwisselbare beker die zorgt voor minder wegwerpafval en meer circulariteit op de campus.
 • Ons meubilair wordt steeds vaker intern hergebruikt
Cijfers circulariteit

Dit gaan we nog doen

 • Het nieuwe gebouw van FdL-FFTR wordt volledig circulair. Het huidige Spinozagebouw wordt hiervoor hergebruikt en ook aan alle aanpassingen worden circulaire eisen gesteld.
 • Er zijn concrete teams en doelstellingen gekoppeld aan de routekaarten, waardoor de implementatie nu van start is.
 • We bekijken of we voor andere thema’s ook routekaarten willen opstellen.
 • We gaan onze medewerkers, studenten en bezoekers beter informeren en activeren om te handelen naar het R10-model.
 • Nieuwe afvalstromen zoals piepschuimafval (EPS)  gaan apart ingezameld worden en via afvalscans wordt onderzocht of er ook nog andere monostromen separaat ingezameld kunnen worden.
 • In de lopende aanbesteding voor meubilair en verhuizingen speelt circulariteit een grote rol.

Hoe draag jij bij?

 • Ga eens na welke producten en materialen jij allemaal gebruikt of wil inkopen. Is dat wel nodig? Misschien kun je wel zonder? Of is er een alternatief beschikbaar (denk aan een herbruikbare beker i.p.v. wegwerpbekers).
 • Kun je nóg beter je afval scheiden? Bekijk hoe je dat doet
 • Heb je ideeën over hoe we materialen die in (nu nog) in het restafval belanden kunnen hergebruiken? Laat het ons weten!
 • Heb het eens over duurzaamheid met je medestudenten of collega’s. Maak hen bewust van het probleem en hoe ook zij kun steentje kunnen bijdragen.
 • Breng een bezoek aan de Radboud Kringloopwinkel
 • Kies voor producten (bijvoorbeeld in de horeca) die het minste afval creëren tijdens productie en de laagste milieu-impact hebben (zoals seizoensgroente in plaats van avocado, vegan vlees/ zuivel, of kip in plaats van rund).

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 

Het bedrijfsvoeringsthema circulariteit van de Radboud Universiteit sluit aan bij de SDG's:

 • 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

Contact

Organisatieonderdeel