Duurzame gebouwen

We werken toe naar een circulaire en gezonde campus. Dit betekent dat we goed nadenken over nut en noodzaak van elk bouwproject, dat we bouwen met veel aandacht voor grondstoffenreductie en milieu-impact en dat onze gebouwen flexibel en toekomstbestendig zijn. Ook subthema’s als natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie, gezondheid en inclusiviteit spelen een belangrijke rol.

Onze doelen

 • De campus is volledig circulair in 2050, dat wil zeggen minimaal grondstoffengebruik zonder milieu-impact en hoogwaardig hergebruik (gesloten kringlopen).
 • We gaan voor duurzame gebouwinrichting met slimme en flexibele ruimtebenutting.
 • Onze gebouwen zijn energieneutraal of energiepositief en onze processen hebben een minimale CO2-footprint. In 2030 zijn al onze (bouwgerelateerde) inkoopoverwegingen gebaseerd op de circulaire principes.
 • Bij aanpassingen aan de werkomgeving houden we rekening met voorkeuren van medewerkers, duurzaamheidsdoelen, en thema's als sociale veiligheid en erkennen en waarderen.
 • We staan voor een gezonde, efficiënte en prettige manier van (samenwerken) waarbij de werkomgeving onze behoeften en primaire werkactiviteiten optimaal ondersteunt. 

Hier staan we nu

 • Er zijn routekaarten opgesteld tot en met 2030 die de divisie Campus & Facilities verdere richting geven voor het bereiken van de circulariteitsdoelen. Drie van deze routekaarten raken aan het thema duurzame gebouwen. Namelijk: vastgoed & installaties, gebouwinrichting en terreininrichting.
 • Eisen aan circulariteit, milieu-impact en energieverbruik zijn toegevoegd aan o.a. het campusplan en het technisch handboek
 • Alle nieuwe gebouwen worden zo duurzaam mogelijk gebouwd.
 • Er is een aanbesteding gaande voor circulair meubilair en gebouwinrichting.
 • Er zijn een netwerk en werkgroep ‘gezonde campus’ gevormd. Daarin wordt afdelingsoverstijgend gewerkt aan de campus als plek die de gezondheid van medewerkers en studenten bevordert.
 • Het programma Radboud Duurzaam Werken is een cultuurveranderingstraject dat samen met bestuurders, leidinggevenden en medewerkers zoekt naar een manier van werken waar medewerkers prettig hun primaire taken uit kunnen voeren.
 • Sinds 2020 is onze campus rookvrij.

Dit gaan we nog doen

De routekaarten naar concrete plannen per thema. Voor duurzame gebouwen betekent dit onder andere:

 • Een circulariteitsmeting uitvoeren (BCI opstellen) voor de bestaande campus en hier; reductiedoelstellingen aan verbinden;
 • Ketensamenwerking opzoeken;
 • Materialenmarktplaatsen gaan gebruiken;
 • Werken met een circulaire meubelleverancier en een circulair meubelmagazijn;
 • Het Erasmusgebouw wordt grondig gerenoveerd en zal dan volledig verduurzaamd worden.

Wat kun jij doen?

Voor de campus van de toekomst zijn we afhankelijk van de vraag en het gedrag van onze gebruikers. De duurzaamste ruimte is immers een ruimte die niet gebouwd hoeft te worden. Daarom zetten wij sterk in op efficiëntie en bezettingsgraad van kantoren en onderwijsruimten, zodat deze niet onnodig leeg staan. Ook levensduurverlenging (onze spullen langer gebruiken en repareren) is een belangrijk thema. Jij kunt bijdragen door:

 • Mee te gaan in Radboud Duurzaam Werken, het project dat zich richt op het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van (samen)werken op de campus;
 • Je agenda goed bij te houden en overlegruimtes tijdig te reserveren en annuleren;
 • Netjes om te gaan met de gebouwen en faciliteiten.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 

Het bedrijfsvoeringsthema duurzame gebouwen van de Radboud Universiteit sluit aan bij de SDG's:

 • 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • 13: Klimaatactie

Contact

Organisatieonderdeel