Duurzame ICT

De Radboud Universiteit verkleint de voetafdruk van de universiteit door hardware, software en dataopslag te verduurzamen. Ook werkt de universiteit aan het slimmer en efficiënter digitaliseren: door data te genereren over de systemen die de universiteit gebruikt, wordt duidelijk welke kansen er nog liggen tot verdere verduurzaming.

Onze doelen 

In 2025:

 • Volgt de universiteit ‘10R’-circulariteitsmodel bij de aanschaf van ICT-apparatuur;
 • Wordt meer dan 50% van de gebruikte apparaten hergebruikt voor een andere gebruiker;
 • Wordt minstens 70% van de afgeschreven apparaten hoogwaardig verwerkt.
 • Is de gemiddelde gebruiksduur van apparaten aanzienlijk verlengd en wordt meer gerepareerd;
 • Weet meer dan 75% van de gebruikers wat de Radboud Universiteit doet op het gebied van circulaire hardware, is men zich bewust van zijn/haar handelingen en kiest men voor de duurzame optie;
 • Is er meer inzicht in de klimaatimpact van ICT op de Radboud Universiteit;
 • Een handboek over hoe je in je werk/studie duurzaam om gaat met ICT.

In 2030:

 • Wordt er gewerkt het 10R-circulariteitsmodel, naast de kwalitatieve, financiële en klanttevredenheidsaspecten en is dit model de norm voor al onze inkoop- en onderhoudscontracten;
 • Is het repareren van apparaten de norm: alle apparaten worden maximaal benut dankzij reparaties;
 • Is het de norm om de gebruikte apparaten die vrijkomen en nog functioneren duurzaam te hergebruiken bij een andere gebruiker;
 • Wordt minstens 90% van de afgeschreven apparaten hoogwaardig verwerkt.

Hier staan wij nu

 • Er is een Green Team opgericht binnen ILS. Dit Green Team fungeert als aanjager bij het verduurzamen van ICT aan de Radboud Universiteit;
 • Werklaptops, -computers en -telefoons worden niet meer vervangen als de economische levensduur is verstreken maar als ze niet meer te repareren of niet meer voldoende te beveiligen zijn;
 • Er wordt steeds minder geprint: vergeleken met 2020 wordt er 60% minder geprint. Het aantal printapparaten op de campus is gedaald van 300 naar 238 machines;
 • Er is een reseller voor persoonsgebonden hardware geselecteerd, waarbij de duurzame bedrijfsvoering doorslaggevend was voor de gunning;
 • Er is een inzamelpunt voor oude computerapparatuur, zodat die hergebruikt kan worden: Radboud Recycle in de Universiteitsbibliotheek; 
 • ICT-afval wordt verzonden naar de vaste recyclepartner. Deze ontmantelt de gegevensdrager en zorgt voor een goede, veilige en milieubewuste verwerking van de grondstoffen. 60% van de aangeboden apparatuur wordt opnieuw ingezet. 

Dit gaan wij nog doen 

 • We zijn nu nog erg gericht op het ILS en vooral op laptops en computers, maar we trekken dit breder, naar ook andere ICT-apparatuur en -diensten;
 • De strategie voor persoonsgebonden hardware in praktijk brengen, en studenten en medewerkers hierover informeren;
 • Een jaarlijkse data opschooncampagne lanceren;
 • Een handboek voor de campus maken over duurzaam omgaan met ICT-voorzieningen;
 • De klimaatimpact van onze ICT-voorzieningen en dataopslag in kaart brengen.

Hoe draag jij bij? 

Doe digitaal duurzaam:

 • Zet je apparaten uit aan het eind van de werkdag of studeerdag. Op deze manier verbruiken zij geen onnodige stroom; 
 • Als je thuis werkt: zorg dat je geen dubbele werkplek hebt ingericht, maar dat je de werklaptop mee kan nemen naar huis;
 • Lever je oude laptop in voor hergebruik. Dit kan via Radboud Recycle in de Universiteitsbibliotheek;
 • Koop gereviseerde in plaats van nieuwe apparatuur. Zie https://www.daansmagazijn.nl/ en https://www.surfspot.nl/ru;
 • Zorg dat je alleen belangrijke data opslaat en maak je opslag regelmatig schoon;
 • Zet je apparatuur op eco-stand om energie te besparen.

Zie voor meer tips: op weg naar een emissieloze online  thuiswerkplek.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 

Het bedrijfsvoeringsthema duurzame ICT van de Radboud Universiteit sluit aan bij de SDG's:

 • 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
 • 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • 13: Klimaatactie

Contact

Organisatieonderdeel