Inkopen met impact

De Radboud Universiteit koopt jaarlijks voor ongeveer 120 miljoen euro aan (bouw)werken, diensten en producten in. Het duurzame inkoopbeleid, Inkopen met Impact, levert een actieve bijdrage om te werken aan een circulaire en klimaatneutrale universiteit met oog voor de leefomgeving en welzijn van de mens.

Onze doelen

 • In 2025 heeft onze top 25 leveranciers de duurzaamheidsscan ingevuld. Aan de hand van de uitkomst worden duurzame stappen gezet.  
 • In 2025 is voor iedere inkoopcategorie met de categorie-eigenaar een aanbestedingsstrategie vastgesteld waarbij maatschappelijk verantwoord inkopen is meegewogen.
 • Om diversiteit en inclusie te bevorderen, geldt bij aanbestedingen een voorwaarde van minimaal 5% inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI).

Hier staan we nu

In alle aanbestedingen en inkoopprojecten wordt duurzaamheid meegenomen als belangrijke pijler. Vanuit het beleid ‘Inkopen met impact’ wordt er al in een vroege fase bepaald op welke duurzame thema’s we inzetten en werken we samen met leveranciers aan constante verduurzaming.

Sinds februari 2023 verlopen alle bestellingen verplicht via het bestelsysteem Bass. Zo sturen we bestellers aan om bij duurzame voorkeursleveranciers te bestellen. Ook hebben we zo inzicht in alle inkopen die de universiteit doet: transparantie is de eerste stap om te kunnen inkopen met impact.

De Afdeling Inkoop heeft in samenwerking met Planet+Partners een duurzaamheidsscan ontwikkeld: De Optimal Scan. De vragen in deze scan geven inzicht in de mate waarin onze leveranciers duurzaam georganiseerd zijn. Het biedt de mogelijkheid om ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid te monitoren en hierin samen te groeien. Veel van onze leveranciers hebben deze scan inmiddels al ingevuld.

Dit gaan we nog doen

 • Het inrichten van een tenderboard waar de inkoopprojecten en eigenaren worden vastgesteld. Ook wordt vastgesteld met welke specifieke inkoopprojecten impact gemaakt gaat worden op basis van de programma’s duurzaamheid en inclusie en diversiteit;
 • Het starten van een overleg op tactisch niveau waarin met faculteiten en divisies wordt afgestemd over actuele inkoop- en contractmanagementthema’s;  
 • Er loopt een aanbesteding voor de selectie van een leverancier om te zorgen dat ons meubilair voor 90% circulair wordt;
 • Het opnemen van thema’s over maatschappelijk verantwoord inkopen in alle sjablonen die gebruikt worden voor aanbestedingen;
 • In het bestelsysteem zichtbaar maken hoe leveranciers scoren op de duurzaamheidsscan.

Zo kan jij bijdragen

 • Heb je het product echt nodig? Moet je het nieuw aanschaffen?
 • Koop alles via iProcurement
 • Bestel bij een geselecteerde leverancier, zo weet je zeker dat jouw product duurzaam is.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Het duurzaamheidsbeleid en het inkoopbeleid van de Radboud Universiteit sluit aan op de SDG’s:

 • 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
 • 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

Contact

Organisatieonderdeel