Mobiliteit

De Radboud Universiteit werkt aan een goede en duurzaam bereikbare campus. We stimuleren schone en gezonde mobiliteit en verduurzamen de logistiek om onze campus veiliger, groener en verblijfsvriendelijker te maken.

Onze doelen

 • De universiteit is goed bereikbaar met duurzame vervoermiddelen
 • De campus is veilig en verblijfsvriendelijk ingericht
 • De universiteit stimuleert en faciliteert duurzame mobiliteitskeuzes
 • Logistiek is schoon en efficiënt

Hier staan we nu

Hoe reizen studenten naar de campus?

Veruit de meeste studenten komen met het openbaar vervoer, zowel qua ritten als kilometers. Gezien de grotere populatie studenten irt medewerkers is het aantal auto’s van studenten op de campus (in absolute zin) ongeveer even groot als die van medewerkers.

Mobiliteit studenten

Hoe reizen medewerkers naar de campus?

Veel medewerkers komen al op de fiets naar het werk. Veruit het grootste deel van de kilometers (54%) komt echter van de kleine groep (18%) die met de auto naar de campus komt.

Mobiliteit medewerkers

Dit gaan we doen

We werken toe naar een bereikbare en leefbare campus. Hiervoor gebruiken we het STOMP principe als leidraad. Met het STOMP (stappen, trappen, openbaar vervoer, mobiliteitdiensten, privé auto) ordeningsprincipe geven we prioriteit aan meer duurzame vormen van mobiliteit (lopen, fietsen en ov) en minder prioriteit aan minder duurzame mobiliteitsvormen (zoals de auto). We gaan in ieder geval het volgende doen:

 • Uitbreiden en toegankelijker maken van de fietsenstallingen op de campus;
 • Ons duurzaam internationale reisbeleid uitbreiden. We vliegen niet meer naar bestemmingen binnen zeven uur van Nijmegen en we starten met een reisagentschap dat internationale reizen zo duurzaam mogelijk boekt;
 • Een systeem faciliteren waarmee medewerkers gemakkelijk duurzame reizen binnen Nederland kunnen plannen, boeken, betalen en declareren;
 • Overleggen met overheden en vervoerders in Duurzaam Bereikbaar Heijendaal over het verbeteren van de fietspaden naar de campus, het verbeteren van het openbaar vervoer en vergroten van het aanbod van mobiliteitsdiensten;
 • Ons wagenpark (alle busjes die voor vervoer van materialen over de campus rijden) verduurzamen: dieselwagens worden elektrische voertuigen;
 • Locaties faciliteren waar mensen deelscooters en deelfietsen kunnen parkeren en huren.

Hoe draag jij bij?

 • Ga je met de auto naar het werk en is je reisafstand minder dan 15 kilometer? Probeer een keer een ebike! Dan kan gratis. 
 • Doe in het najaar mee met het mobiliteitsonderzoek en laat weten hoe jij nu reist en in de toekomst wil reizen. Zodra deze online is zetten we een link op deze site.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 

Het bedrijfsvoeringsthema mobiliteit van de Radboud Universiteit sluit aan bij de SDG's:

 • 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
 • 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • 17: Partnerschap om de doelen te bereiken

 

Contact

Organisatieonderdeel