Student Desirée Kruizinga over het vak Sustainable Creativity

Student Desirée Kruizinga
Ik zou de cursus zeker aanraden aan andere studenten, omdat we hier uitgenodigd worden om op een hele andere manier om te gaan met wetenschappelijke theorieën en het kritisch denken
Naam
Desirée Kruizinga

Desirée Kruizinga studeert de master Creative Industries. Ze is geïnteresseerd in het thema duurzaamheid en volgde daarom het vak Sustainable Creativity.

Waarom vind jij duurzaamheid belangrijk?  

'Ik houd mezelf al jaren bezig met duurzaamheid. Dit begon met een bewustzijn van klimaatverandering, waardoor ik mijn eigen ecologische voetafdruk probeerde te verkleinen door hergebruik van spullen, het volgen van een vegetarisch/veganistisch dieet en CO2-neutrale verpakkingen te gebruiken. Dit bewustzijn werd versterkt toen ik de docentenopleiding voor het vak Aardrijkskunde ging volgen, waarbij ik in het eerste jaar een les voor de Climate Planet mocht ontwikkelen. Toen ik daarna overstapte naar de universiteit en onder andere Gender Studies studeerde, werd ik me ook bewuster van een ander aspect van duurzaamheid: het waarborgen van de kwaliteit en toegankelijkheid van educatie, van culturen en cultureel erfgoed, sociale normen en waarden en  economische ontwikkeling. Hier komen moeilijke vraagstukken bij kijken, waar ik me graag mee bezighoud met het doel om hieraan te kunnen bijdragen.'

Waarom heb je voor Sustainable Creativity gekozen? 

''Sustainable Creativity is opgenomen als verplichte cursus binnen mijn masterspecialisatie, Creative Industries. Ik denk dat deze cursus daar goed binnen past, zeker omdat het in het eerste blok van de master wordt aangeboden. De cursus helpt ons om na te denken over wat we nu precies verstaan onder ‘creativiteit’ en ‘duurzaamheid’ en over hoe deze twee concepten met elkaar samenhangen. Als de cursus niet verplicht voor mij zou zijn geweest, zou ik het zeker opgenomen hebben in mijn keuzeruimte omdat het zo’n praktische invulling heeft: je wordt namelijk niet getoetst door middel van een tentamen of paper, maar door een multimediaal project waar je gedurende de cursus aan gaat werken. Ik ben zelf van mening dat dit een ‘duurzamere’ manier van leren is, omdat je veel bewuster en persoonlijker bezig bent met de lesstof dan wanneer je het voor één specifieke afname leert, waarna je het meestal weer vergeet.'

Is het onderwerp duurzaamheid volgens jou voldoende aanwezig in het vak Sustainable Creativity?  

'Ik denk dat het onderwerp duurzaamheid duidelijk aanwezig is in de cursus en dat het ook in zijn volledigheid wordt behandeld. Vaak wordt er bij duurzaamheid alleen gedacht aan klimaatverandering, recycling en CO2-uitstoot, maar in de cursus komen ook andere aspecten van duurzaamheid aan het licht. Denk aan: (on)gelijkheid in de creatieve industrie en de toegankelijkheid van cultuur en kunst.'

Wat leer je vooral bij het vak Sustainable Creativity?  

'Allereerst denken we bij deze cursus na over wat creativiteit en creatief zijn betekent, waarbij we dominante en romantische ideeën over creativiteit tackelen, en denken we na over op welke manier creativiteit samenhangt met duurzaamheid. Zo kijken we naar het innerlijke creatieve proces en de rol die interactie met anderen hierbij speelt, en denken we na over de relatie tussen innovatie en creativiteit. Verder onderzoeken we in de cursus hoe creativiteit kan bijdragen aan vraagstukken over duurzaamheid vanuit verschillende perspectieven, zoals vanuit politiek perspectief, maar ook vanuit de design en productie van een project of de vanuit consumptie ervan. Hierdoor wordt ook duidelijk hoe belangrijk de samenhang tussen al deze verschillende perspectieven is, en dat maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid alleen door goede samenwerking tussen hen opgelost kunnen worden. Ten slotte maken we kennis met enkele methoden die ons kunnen helpen bij het bestuderen van creativiteit in de praktijk en bij het maken en verantwoorden van keuzes binnen ons eigen multimediaproject.' 

Tijdens de colleges moet je ook opdrachten uitvoeren. Kan je daar meer over vertellen?

'Als eindopdracht voor deze cursus maken we in groepjes een creatief multimediaal project dat zich bezighoudt met een vraag over duurzaamheid. We mogen hierbij zelf ons onderwerp en het format waarin we dit project maken bepalen, zolang we het onderwerp ‘duurzaamheid’ op een productieve manier benaderen en we daarbij gebruik maken van de theoretische concepten die in de colleges zijn besproken. Zo kun je een video maken, maar ook een podcast of een fysiek object.  Binnen de cursus worden we vanaf de eerste week voorbereid op dit project. Zo is er tijdens het college veel ruimte om in de groepjes te werken en kunnen we vragen stellen aan de docent. Ook worden we met tips op weg geholpen bij het concretiseren van onze vraag en het conceptualiseren van ons project. Doordat we iedere week een ander aspect van creativiteit en duurzaamheid bespreken, worden we gestimuleerd om te blijven reflecteren op ons project en om de opgedane kennis en methoden hierbij toe te passen.'

Zou je het vak aanraden aan andere studenten?  

'Ik zou de cursus zeker aanraden aan andere studenten, omdat we hier uitgenodigd worden om op een hele andere manier om te gaan met wetenschappelijke theorieën en het kritisch denken. Doordat je op een hele praktische wijze getoetst wordt, dus door middel van een multimediaproject, spreek je hele andere vaardigheden aan dan ‘academisch schrijven’ of ‘kennisreproductie’. Je doet nog steeds onderzoek, maar laat je bevindingen op een andere manier zien. Zo ontdek je niet alleen wat je eigen talenten zijn, zoals creatief schrijven, videobewerking, fotografie, of regie, maar ook de talenten van anderen. Zeker binnen deze cursus kom je studenten met verschillende achtergronden tegen, waardoor je leuke, verrassende ontmoetingen krijgt en op een interessante manier samen kunt werken. Ten slotte denk ik dat de werkwijze in deze cursus ervoor zorgt dat je de opgedane kennis beter eigen leert maken, doordat je zoveel (creatieve) vrijheid krijgt voor de manier waarmee je hiermee aan de slag gaat. Ik denk dat dat heel waardevol is voor de talentontwikkeling en het studieplezier van veel studenten.'

Wil je meer weten over het vak Sustainable Creativity?

Lees hier het ervaringsverhaal van docent Vincent Meelberg

Wil je Sustainable Creativity of een ander duurzaam vak volgen aan de Radboud Universiteit?

Duurzame mastervakken

Wil je als student actief aan de slag met duurzaamheid op de campus?

Radboud Green Office