Johanna Klemt over het vak Gender, Conflict and Security

Ik zou dit vak zeker aanraden aan andere studenten, vooral aan wie meer wil leren over het genderdebat en de daaruit voortvloeiende aannames en verwachtingen die aan individuen worden opgelegd, of het nu gaat om militairen of burgers.
Naam
Johanna Klemt

Johanna Klemt studeert de master Politicologie met de specialisatie Gender Equality, Diversity and Inclusion. Ze volgde het vak Gender, Conflict and Security.

Waarom ben je geïnteresseerd in duurzaamheid?  

'Ik ben geïnteresseerd in duurzaamheid omdat veel milieukwesties direct verband houden met sociale rechtvaardigheid en de onbalans in macht en beslissingsbevoegdheid tussen het mondiale Noorden en het mondiale Zuiden. Klimaatverandering en de gevolgen ervan, zoals overstromingen en perioden van extreme droogte, treffen onevenredig veel vrouwen van kleur die een laag inkomen hebben en gemarginaliseerde gemeenschappen, zoals inheemse volken. Vanuit een intersectioneel feministisch perspectief geloof ik dan ook dat het onmogelijk is om duurzaamheidskwesties adequaat aan te pakken zonder tegelijkertijd de diverse problemen op het gebied van sociale rechtvaardigheid aan de orde te stellen.'  

Kwam dit thema voldoende aan bod in het vak Gender, Conflict and Security?  

Johanna: 'Duurzaamheid als thema kwam niet veel aan bod in het vak Gender, Conflict and Security. Het vak gaat over feministische buitenlandse politiek, over hoe gender wordt gekaderd en geconstrueerd door middel van bepaalde debatten binnen instituten als de VN, de krijgsmachten en hun zogenoemde wereldwijde vredesmissies, en over hoe burgers conflicten ervaren in vergelijking met militairen, mede afhankelijk van hun gender.' 

Welke nieuwe inzichten heb je tijdens het vak Gender, Conflict and Security opgedaan? 

'Door dit vak kwam ik in aanraking met het onderzoeksveld Feminist Military Studies, en ik vond het leuk om meer te lezen over onderzoek dat is uitgevoerd door vrouwen . Hoewel ik al vrij veel wist over genderconstructies en de verschillende vormen van vrouwelijkheid en mannelijkheid in het algemeen, had ik hier nog niet naar gekeken in de context van gewapende conflicten. Ik vond het leuk om vraagtekens te zetten bij de binaire opvattingen over gender in de opgegeven leerstof en bestaand onderzoek. Mijn eindwerkstuk heb ik geschreven in de vorm van een beleidsstuk, met als onderwerp de problemen waarmee transpersonen te maken kunnen krijgen tijdens gewapende conflicten. Daarbij heb ik de invasie van Rusland in Oekraïne als voorbeeld genomen en voorstellen gedaan voor amendementen op bestaande VN-resoluties.' 

Wat voor opdrachten moest je uitvoeren voor het vak Gender, Conflict and Security, en welke vond je het leukst? 

'Omdat dit vak zeer discussiegericht is, moesten we ons ten eerste goed voorbereiden, zodat we voldoende konden bijdragen aan de verschillende discussies door kritische vragen over de opgegeven leerstof te stellen. Ten tweede moesten we een korte groepspresentatie verzorgen over het buitenlandbeleid van een bepaald land, en analyseren of dit als feministisch kon worden aangemerkt. Zo leerden we officiële nationale beleidsdocumenten analyseren. Ten derde kregen we twee schriftelijke opdrachten en moesten we een 'News Radar' bijhouden. Voor de News Radar moesten we op zoek naar recent nieuws over gender en conflict in kranten en tijdschriften, zowel on- als offline, en de opgegeven leerstof van die week gebruiken om na te denken over die specifieke gebeurtenis(sen). Deze wekelijkse opdrachten vond ik echt leuk om te doen. Ze hielpen me kritisch na te denken over de leerstof en vragen te stellen die, meestal door tijdsbeperkingen, niet altijd tijdens de lessen aan bod kwamen. Ik denk dat al deze opdrachten me zeker hebben geholpen de leerstof veel beter te onthouden. Tot slot moesten we als eindopdracht een beleidsstuk opstellen vanuit het standpunt van een internationale organisatie of overheidsinstelling over een genderbeleid dat aan herziening toe was. Ik vond het erg leuk om dit beleidsstuk te schrijven, omdat het me de mogelijkheid bood om de wetenschappelijke literatuur te koppelen aan nieuwsverslagen en beleidsrapporten, en de kennis die ik in de buitenwereld had opgedaan rechtstreeks toe te passen op dit vak.'  

Zou je dit vak aanraden aan andere studenten?  

'Ik zou dit vak zeker aanraden aan andere studenten, vooral aan wie meer wil leren over het genderdebat en de daaruit voortvloeiende aannames en verwachtingen die aan individuen worden opgelegd, of het nu gaat om militairen of burgers. Omdat dit vak zeer discussiegericht is, krijgen studenten de kans om hun eigen ideeën en persoonlijke ervaringen te delen en hier kritisch over na te denken. Bovendien denk ik dat dit vak van grote waarde is voor studenten die een carrière in het militaire veld ambiëren of willen werken voor instellingen zoals de VN.' 

Wil jij nog meer weten over het vak Gender, Conflict and Security?

Lees hier het ervaringsverhaal van docent Jutta Joachim

Wil je Gender, Conflict and Security of een ander duurzaam vak volgen aan de Radboud Universiteit?

Duurzame mastervakken

Wil je als student actief aan de slag met duurzaamheid op de campus?

Radboud Green Office