Student Lyndsey Denton-Fray over het vak Climate Crisis

Lyndsey-Denton Fray is geïnteresseerd in duurzaamheid en koos daarom voor het vak Climate Crisis.
Het vak is erg interessant, en wordt zo gegeven dat je geen voorkennis nodig hebt van ethiek, economie of exacte wetenschappen om de inhoud te begrijpen
Naam
Lyndsey Denton-Fray

Lyndsey Denton-Fray studeert de master Philosophy, Politics and Society. Ze is geïnteresseerd in het thema duurzaamheid en volgde daarom het vak Climate Crisis.

Waarom ben je geïnteresseerd in duurzaamheid? 

'Ik denk dat mijn interesse in duurzaamheid voortkomt uit de wens om de wereld te helpen verbeteren. Voor mij begint dat echt met aandacht voor het milieu en dus duurzaam leven. Inmiddels is duurzaamheid een vrij breed begrip geworden, maar nog altijd houd ik me graag bezig met de vele discussies rondom dit thema en blijf ik op zoek naar manieren om zelf duurzamer te handelen. Dat de klimaatcrisis steeds relevanter wordt, heeft ook een rol gespeeld in mijn toenemende interesse in duurzaamheid.' 

Vond je dit thema goed vertegenwoordigd in het vak Climate Crisis 

'Duurzaamheid speelt een grote rol in het vak Climate Crisis. In de eerste les werd meteen duidelijk dat het vak bijna elke discipline zou behandelen waar de klimaatcrisis op van invloed is. Sommigen vinden duurzaamheid misschien te veel of te breed voor één vak, maar naar mijn mening worden de verschillende onderwerpen echt goed uitgediept. En dat er voor elk wat wils is, maakt het vak geschikt voor studenten van alle faculteiten. Of je nu economie, filosofie, natuurkunde of biologie studeert, er komt altijd wel een discipline ter sprake waar je affiniteit mee hebt. Zo krijg je niet alleen inzicht in de manier waarop jouw vakgebied een rol speelt in de klimaatcrisis. Het is ook leuk om in een klas met studenten van verschillende faculteiten te zitten en zo een discipline te kunnen behandelen waar je veel over weet. Hoewel het thema duurzaamheid altijd prominent aanwezig was, hield het vak voor mij meer in dan dit thema alleen. Het bood uitleg en oplossingen voor meerdere vraagstukken die werden besproken, en behandelde hoe wij als individuen impact, en daarmee het verschil, kunnen maken.' 

Welke nieuwe inzichten heb je opgedaan tijdens het vak Climate Crisis 

'Voor mij was Climate Crisis een soort spoedcursus in de wetenschap achter de vraagstukken rond klimaatverandering. Climate Crisis bood me niet alleen inzicht in de algemene problemen die aan de klimaatcrisis ten grondslag liggen, zoals de toenemende uitstoot en de stijgende zeespiegel, maar het vak hielp me ook echt de wetenschap erachter te begrijpen zonder afgestudeerd te hoeven zijn in biologie of natuurkunde. Ik kan gerust zeggen dat dit vak me heeft geholpen alle vakken die ik sindsdien over klimaatverandering en duurzaamheid heb gevolgd veel beter te begrijpen. Zo prikkelde de les over economie en de klimaatcrisis bijvoorbeeld mijn interesse in de basisprincipes van de economie, en besloot ik een inleidende les van een andere faculteit te volgen. Omdat het voelt alsof we er niets tegen kunnen doen, kan klimaatverandering een nogal ontmoedigend thema zijn. Daarom wil ik er ook nog even op wijzen dat we tijdens de lessen werden overstelpt met allerlei mogelijke manieren waarop we verandering zouden kunnen bewerkstelligen. Voor mij maakte dit de lessen echt leuker, omdat de stof die we behandelden in plaats van pessimistisch en deprimerend juist informatief en motiverend was.'

Welke opdrachten moest je uitvoeren voor het vak Climate Crisis?

'Het is misschien raar om te zeggen, maar eigenlijk vond ik alle opdrachten wel leuk. In totaal ging het ook maar om zes kleine opgaven van 400 tot 600 woorden. Elke opdracht liet je nadenken over wat je had geleerd, om die kennis vervolgens op de betreffende taak toe te passen. We moesten proberen een week lang veganistisch door het leven te gaan voor zover je financiële situatie en gezondheid dat toelieten. We moesten bijhouden welke uitdagingen dit met zich meebracht en wat ons eraan beviel. Dat was heel grappig en interessant om te doen. Zo kwam ik erachter dat niet alle wijnen veganistisch zijn. De opdrachten brachten mij ook een aantal ideeën voor mijn afsluitende essay.'   

Zou je dit vak aanraden aan andere studenten? 

'Ik zou dit vak zonder enige twijfel aan iedereen aanraden, om talloze redenen. Ten eerste is de docent top. Hij doet alles om de stof zo helder en begrijpelijk mogelijk over te brengen en de lessen en het vak interessant te maken. Hij wil dat je er echt iets van opsteekt: iets wat je kunt gebruiken binnen je eigen vakgebied en dagelijks leven. Tegelijkertijd zijn de lessen uitdagend en stimulerend genoeg om het gevoel te hebben dat je ook echt wat nieuws leert. Ten tweede zit het vak gewoon heel goed in elkaar. Elke les heeft zijn eigen thema. Je weet wat je voor die dag moet voorbereiden en wat je gaat leren. De opdrachten zijn verspreid over de verschillende lessen, en door de toetsing te verdelen in een tentamen en een essay wordt met iedereen rekening gehouden. Ten derde is de inhoud ontzettend relevant en belangrijk. Het vak is erg interessant, en wordt zo gegeven dat je geen voorkennis nodig hebt van ethiek, economie of exacte wetenschappen om de inhoud te begrijpen. Dit leer je allemaal tijdens de lessen! Bovendien is het mijn persoonlijke mening dat iedereen over deze informatie zou moeten beschikken. We leven in een tijd van ongekende uitdagingen, en dit is toch wel het minste dat je zou moeten weten over een crisis die zo prominent aanwezig is in onze wereld.'

Wil je nog meer weten over het vak Climate Crisis?

Lees hier het ervaringsverhaal van docent Marc Davidson

Wil je Climate Crisis of een ander duurzaam bachelorvak aan de Radboud Universiteit volgen? 

Duurzame bachelorvakken

Wil je als student op een andere manier actief aan de slag met duurzaamheid op de campus?

Radboud Green Office