Docent Marieke Fransen over het vak Duurzaamheid, communicatie en media

Docent Marieke Fransen
Het is heel relevant om te bestuderen hoe over duurzaamheid gecommuniceerd wordt in de media, zeker omdat bijna alle informatie die we over dit onderwerp ontvangen via de media tot ons komt
Naam
Marieke Fransen
Huidige functie
Hoogleraar Communicatiewetenschap

Marieke Fransen geeft het duurzame vak Duurzaamheid, communicatie en media. Deze cursus is bedoeld voor masterstudenten.

Duurzaamheid, communicatie en media als vak in het kort …  

'We bestuderen hoe media en communicatiestrategieën ingezet kunnen worden om bewustzijn rondom duurzaamheid te vergroten en duurzaam gedrag te stimuleren. We bespreken (ecologische) duurzaamheid binnen de context van de “sustainable development goals” en gaan in op de volgende thema’s.  

1) Ecologische duurzaamheid in het nieuws: welke duurzaamheidsframes herkennen we in het nieuws? Wat is de rol van wetenschapscommunicatie in percepties over duurzaamheid?  

2) Ecologische duurzaamheid in populaire en sociale media: Hoe kunnen documentaires en films ons bewustzijn over ecologische duurzaamheid vergroten? Hoe wordt over ecologische duurzaamheid gecommuniceerd op sociale media? Hoe gaan we om met nep-nieuws over duurzaamheid?   

3) Commerciële en overtuigende communicatie rondom ecologische duurzaamheid: hoe kun je als organisatie het beste communiceren over ecologische duurzaamheid? Wat zijn de effecten van greenwashing? Hoe motiveer je mensen met behulp van communicatie om zich duurzamer te gedragen?' 

De cursus is actueel want …  

‘De meerderheid van de mensen is er inmiddels van overtuigd dat klimaatverandering een feit is en dat we hiervan nadelige gevolgen ervaren. Het is heel relevant om te bestuderen hoe over duurzaamheid gecommuniceerd wordt in de media, zeker omdat bijna alle informatie die we over dit onderwerp ontvangen via de media tot ons komt. De media spelen dus een hele grote rol in hoe we over ecologische duurzaamheid denken en over hoe we bijvoorbeeld verschillende uitdaging rondom het klimaat en biodiversiteit moeten aanpakken. Tijdens deze cursus mogen studenten meedenken over onderwerpen die we gaan bespreken. Hierdoor komen er al snel onderwerpen aan bod die actueel zijn. Denk bijvoorbeeld aan de demonstraties op de A12 van Extinction Rebellion. Deze begonnen ongeveer tegelijkertijd met de start van deze cursus. In de cursus besteden we dit jaar dan ook aandacht aan deze demonstraties door literatuur over actievoeren voor duurzaamheid te bestuderen en er komt een gastspreker die werkzaam is bij Greenpeace als mobilisatiestrateeg vertellen over de rol van communicatie en media bij het organiseren van klimaatacties. Ook ben ik met een groepje studenten naar de 'Schoolstrike for climate change' geweest en hebben we naast de A12 naar de demonstratie gekeken. De studenten waren erg onder de indruk en gaven aan dat het beeld dat door de media geschetst wordt over de demonstraties niet overeenkomt met de werkelijkheid.' 

Een concrete opdracht die studenten uitvoeren is …  

‘Studenten werken aan verschillende opdrachten binnen deze cursus. Naar aanleiding van een gastcollege van een alumnus die bij Enexis werkt krijgen studenten de opdracht om een gedragsveranderingscampagne te ontwerpen en ervoor te zorgen dat mensen anders met hun energiegebruik omgaan. Ook moeten studenten in groepjes een documentaire over duurzaamheid kijken en analyseren ze deze documentaire aan de hand van theoretische modellen en geven ze suggesties voor aanpassingen om de documentaire meer invloedrijk te maken. Daarnaast hebben de studenten de opdracht gekregen om een communicatiestrategie te bedenken om organisaties als Extinction Rebellion meer inclusief te maken, dit naar aanleiding van kritiek op deze organisatie en de wens van de organisatie om inclusiever en diverser te worden.’ 

Jezelf bezighouden met duurzaamheid is belangrijk …  

'Duurzaamheid is een heel breed begrip. In deze cursus gaat het over ecologische duurzaamheid en daarin speelt klimaatverandering een hele grote rol. Het is voor mij, net als voor ieder ander denk ik, belangrijk omdat er echt iets moet veranderen aan de manier waarop we met onze wereld en met elkaar omgaan om ervoor te zorgen dat de wereld leefbaar blijft. Zelf heb ik twee kinderen en het is een heel naar idee dat hun wereld er heel anders uit gaat zien als we op deze manier doorgaan. Maar het blijkt heel moeilijk om verandering in gang te zetten. Dit merk ik als ik kijk naar mijn eigen gedrag maar ook in mijn onderzoek naar weerstand tegen verandering komt dit naar voren. Het is fijn dat ik in mijn rol als docent met studenten over deze onderwerpen kan praten en na kan denken over hoe we onze kennis in kunnen zetten om een steentje bij te dragen aan deze problematiek.' 

 

Wil je meer weten over het vak Duurzaamheid, communicatie en media?

Lees hier het ervaringsverhaal van student Lisa Weller

Wil je Duurzaamheid, communicatie en media of een ander duurzaam vak volgen aan de Radboud Universiteit?

Duurzame mastervakken

Wil je actief aan de slag met duurzaamheid op de campus?

Radboud Green Office