Docent Vincent Meelberg over het vak Sustainable Creativity

Docent Vincent Meelberg
Problemen met betrekking tot duurzaamheid vragen om creatieve oplossingen
Naam
Vincent Meelberg
Huidige functie
Universitair docent Departement Moderne talen en culturen

Vincent Meelberg geeft het duurzame vak Sustainable Creativity. Deze cursus is bedoeld voor masterstudenten.

Sustainable Creativity als vak in het kort …  

'Sustainable Creativity bestudeert de relatie tussen duurzaamheid en creativiteit van twee kanten: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we creatief blijven, dus hoe kan creativiteit op een continue wijze gestimuleerd worden, en welke rol speelt creativiteit in vragen die te maken hebben met duurzaamheid. In de cursus bespreken we verschillende opvattingen over creativiteit en hoe creativiteit gestimuleerd kan worden. Daarnaast kijken we welke rol creativiteit kan spelen bij het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken, waarbij er aandacht wordt besteed aan de rol die overheid, bedrijven en consumenten hierbij kunnen spelen.'

De cursus is actueel want …  

'Problemen met betrekking tot duurzaamheid vragen om creatieve oplossingen. We hebben nieuwe ideeën nodig om deze problemen het hoofd te bieden; doorgaan op de oude vertrouwde weg is niet houdbaar.'

Een concrete opdracht die studenten uitvoeren is …  

'Het maken van een creatief multimedia project waarin op een originele en uitdagende wijze een onderwerp of probleem dat te maken heeft met de relatie tussen duurzaamheid en creativiteit wordt aangekaart.' 

Jezelf bezighouden met duurzaamheid is belangrijk …  

'Omdat we ons moeten realiseren dat we de aarde en haar hulpbronnen slechts te leen hebben van de generaties die na ons komen, en we ervoor moeten zorgen dat we aan hen een wereld overdragen die leefbaar is en blijft.'

Wil je meer weten over het vak Sustainable Creativity?

Lees hier het ervaringsverhaal van student Desirée Kruizinga

Wil je Sustainable Creativity of een ander duurzaam vak volgen aan de Radboud Universiteit?

Duurzame mastervakken

Wil je actief aan de slag met duurzaamheid op de campus?

Radboud Green Office