Student met VR-bril op
Student met VR-bril op

Leren en innoveren

Als leren innoveren is, hoe innoveren we dan ons leren? Om de impact van ons onderwijs te vergroten zijn we continu op zoek naar de juiste samenwerkingen en op onderzoek gebaseerde didactiek. Leren en innoveren is wat ons daarin drijft.

Betrokken academici

De Radboud Universiteit wil met haar onderwijs bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.  We richten ons op de zorg voor elkaar en de wereld om ons heen. In het onderwijs is daarom volop aandacht voor actuele maatschappelijke thema’s en vraagstukken, die we graag interdisciplinair aanpakken.

Innovatief onderwijs

Community Engaged Learning

Community Engaged Learning (CEL) is onderwijs dat in verbinding staat met de samenleving, met als doel een bijdrage te leveren in de aanpak van maatschappelijk vraagstukken.

Lees meer

Interdisciplinair onderwijs

Met interdisciplinair onderwijs brengen we perspectieven en kennis bij elkaar om complexe (maatschappelijke) vraagstukken op te pakken.

Lees meer

Samen leren en innoveren

Docent schrijft op whiteboard

Start een Honourslab

Pas onderwijsvernieuwing toe buiten het reguliere curriculum

In honourslabs kun je onderwijsvernieuwing toepassen buiten het reguliere curri…

Financieren van innovatie en onderzoek

Biomedical Sciences

TLC-voucherprojecten

Financiering door het Radboud Teaching and Learning Centre

Financiering door het Radboud Teaching and Learning Centre
studenten in een collegezaal

Comeniusprojecten

Financiering door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Financiering door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Nieuws

Leraar in een klaslokaal op de basisschool

Autonomie van de leraar nog in de kinderschoenen

Job Buiting onderzocht hoe de autonomie van de leraar juridisch geborgd is, en of deze verstevigd moet worden. Hij promoveert op 16 april aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit.

Logo Radboud Science Snacks met popcornbak

Radboud Science Snacks: snoepen van de wetenschap

In de nieuwe podcast Radboud Science Snacks leggen wetenschappers van de Radboud Universiteit een klein onderdeel van hun vakgebied uit, in de tijd dat het kost om een bak popcorn leeg te eten.

Portret van Eddie Denessen

‘Zonder de relatie tussen diploma en inkomen zou het probleem van ongelijke kansen niet bestaan’

Eddie Denessen, onlangs benoemd tot hoogleraar Onderwijs en sociale ongelijkheid, pleit voor meer duidelijkheid over het concept ‘gelijke kansen’ en een meer gelijke waardering voor verschillende diploma’s.

Contact

Het Radboud Teaching and Learning Centre is aanjager van onderwijsinnovatie aan de Radboud Universiteit. Als centrum vormt zij een kennishub op onze campus. Het netwerk helpt docenten om aan de slag te gaan met docentontwikkeling, onderwijsonderzoek en onderwijsinnovatie.