Taal zegt alles
Taal zegt alles

Taalvaardigheid

Hoe genuanceerd je iets schrijft of zegt, hoe precies je formuleert, doet ertoe. Taal is een uiting van denkkracht en dus een belangrijk fundament voor wetenschap en onderwijs. Wie in een gemeenschappelijke taal de kern weet te raken, kan mensen inspireren, werelden openen en verbinden.

Taalvaardigheid en inclusiviteit

De Radboud Universiteit streeft ernaar een open en inclusieve gemeenschap te zijn, waarin iedereen die werkt of studeert aan onze universiteit zich thuis en veilig voelt. Taalvaardigheid speelt hierin een belangrijke rol. Zowel studenten als medewerkers moeten zich bewust worden van interculturele verschillen en hun communicatie hierop af kunnen stemmen. 

Als student werken aan taalvaardigheid

Elke student die aan de Radboud Universiteit start, moet een diagnostische taaltoets (RADAr) afleggen in de taal waarin zij hun bacheloropleiding zullen volgen. De toets geeft de studenten inzicht in hun academische taalvaardigheid en maakt studenten bewust van het belang van een goede taalvaardigheid voor het succesvol doorlopen van een universitaire studie. Als studenten een lage score behalen op de toets, kunnen zij al aan het begin van hun studie een remediërend programma volgen om hun academische taalvaardigheid te verbeteren. 

Lees meer over de taaltoets

Deeltijdrechten

The Write Space voor studenten

Leer goede teksten schrijven.

Leer goede teksten schrijven
Iemand is aan het werk op z'n laptop en schrijft met pen op papier.

Radboud Writing Lab

Schrijfhulp en advies.

Loop binnen voor hulp en advies bij taalvaardigheid

Als medewerker werken aan taalvaardigheid

In 2025 wil de Radboud Universiteit een internationaal georiënteerde, interculturele en meertalige kennisinstelling zijn. Hoe we met meertaligheid omgaan aan de Radboud Universiteit, is vastgelegd in taalgedragsconventies. De conventies schrijven medewerkers voor dat zij de Engelse taal op minimaal C2-niveau beheersen. Medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc kunnen daarvoor kosteloos cursussen Engels en Nederlands volgen met behulp van de taalbeleidkortingsregeling.

Lees meer over de taalgedragsconventies

Library of Science

The Write Space voor docenten

Leer online feedback te geven.

Leer online feedback te geven.
Tweejarige Educatieve Master Engels

Radboud in'to Languages

Cursussen voor medewerkers.

Bekijk het cursusaanbod

Taalnieuws

Oude man spits oren

Onderzoek naar beurtwisseling in gesprekken bij Parkinson en gehoorproblemen

De hele dag door voeren we gesprekken met elkaar, maar niet voor iedereen is dit vanzelfsprekend. Taalwetenschapper Esther Janse doet onderzoek naar beurtwisseling in gesprekken met mensen met Parkinson en gehoorproblemen.

Boeken

Papiaments moet structureel onderdeel worden van leesonderwijs op ABC-eilanden

Melissa van der Elst-Koeiman onderzocht de tweetalige leesontwikkeling van kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs op de eilanden. ‘Het is belangrijk om Papiaments te gebruiken in het basisonderwijs om lezen te leren.’

Begraafplaats

Grey’s Anatomy of Me Before You helpt bij leren omgaan met de dood

Mensen die actief met de dood bezig zijn, bijvoorbeeld door er iets over te lezen, en dan een film kijken waar dat onderwerp centraal staat, leren beter omgaan met de dood. Dat blijkt uit onderzoek van Enny Das van de Radboud Universiteit.

Contact

024 361 21 59

Organisatieonderdeel