ChatGPT

ChatGPT is een hot topic. Het biedt kansen, maar brengt ook risico's met zich mee. Als universiteit voelen we de verantwoordelijkheid om studenten en medewerkers te wijzen op de consequenties van het gebruik van deze technologie.

Op deze pagina kun je meer lezen over ChatGPT en de Radboud Universiteit. Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. Toch nog vragen? Neem dan contact op met info [at] ru.nl.

Actueel

Wat is ChatGPT? 

ChatGPT is een kunstmatige intelligentie, die snelle, goed geformuleerde antwoorden op uiteenlopende soorten vragen biedt. De chatbot is gebaseerd op het grote taalmodel GPT-3 van OpenAI en is 'getraind' om dialogen te voeren met een menselijke gebruiker, zoals het beantwoorden van vragen en samenstellen van zinnen.

Geen gemiddelde chatbot

ChatGPT is niet alleen in staat om je vraag feitelijk te begrijpen, maar ook om je vraag te interpreteren. Daarnaast onthoudt ChatGPT je conversatie en kan reageren op eerder gestelde vragen en gegeven antwoorden. Daardoor kun je ChatGPT vragen om verduidelijking of dieper ingaan op het onderwerp. De chatbot is getraind om miljarden bronnen en kan op een enorm aantal vragen antwoorden geven. Het is daarmee te vergelijken met Google, maar in tegenstelling tot Google vat ChatGPT de bronnen ook voor je samen.

Ontwikkeling

In november 2022 heeft OpenAI het prototype van ChatGPT 3.5 voor publiek toegankelijk gemaakt en krijgt sindsdien veel aandacht in de media. Inmiddels wordt de technologie door miljoenen mensen wereldwijd gebruikt.

Impact op de universiteit

De toepassingen van ChatGPT zijn breed en raken veel werkzaamheden binnen de Radboud Universiteit, vooral binnen onderwijs en onderzoek. ChatGPT kan bijvoorbeeld helpen bij antwoorden op complexe vragen, met brainstormen, automatisch samenvatten, het schrijven van teksten en programmeercode, en taalfouten corrigeren.

Tentamens

Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de bedreigingen van ChatGPT voor toetsen en opdrachten die door studenten buiten het zicht van een docent of surveillant worden gemaakt. Er is al langer de wens om de beoordeling meer aan te passen op het leerproces van de student, maar ChatGPT verhoogt de noodzaak hiervoor aanzienlijk.  

Kansen

ChatGPT biedt echter ook veel kansen. Studenten kunnen deze technologie gebruiken in hun leerproces, bijvoorbeeld door uitleg te vragen of de chatbot te gebruiken als brainstormpartner. Ook docenten kan het voordelen opleveren: de chatbot kan werk uit handen nemen bij leerdoelen formuleren, een lesplan opstellen of feedback geven.

Advies

Binnenkort zal er voor docenten, opleidingen en examencommissies meer informatie en advies over het gebruik van ChatGPT in het onderwijs beschikbaar komen. Daarbij maken we ook graag gebruik van de ervaringen die docenten nu opdoen in het onderwijs. 

Fraude en beleid

Ondanks dat ChatGPT kansen biedt voor het onderwijs, zijn er ook risico's. Naast privacyrisico's, zijn plagiaat en fraude de grootste zorg van de universiteit:

Het gebruik van tekst of programmeercode die door ChatGPT is gegenereerd in een toets, zonder dit te vermelden, valt binnen de definitie van fraude of plagiaat zoals dat in de regeling fraude is vastgelegd. Ook valt ChatGPT binnen de 'niet toegestane hulpmiddelen', zoals deze zijn benoemd in de integriteitscode toetsen op afstand.

Eigen verantwoordelijkheid

Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande die plagiaat met ChatGPT tegengaan. Mogelijk vraagt dit ook om aanvullend beleid, bijvoorbeeld op het gebied van toetsvormen. De realiteit is dat we in het onderwijs moeten leren omgaan met deze nieuwe technologie, waarbij de fundamentele vraag is: 'Kun je ChatGPT gebruiken om je eigen leerproces te verbeteren en daarnaast je eigen verantwoordelijkheid voor het leren van de lesstof of het ontwikkelen van kennis en vaardigheden behouden?' Hierin verwachten we van studenten dat ze ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 

Gebruik van ChatGPT

Als je als medewerker of student besluit om ChatGPT te gebruiken, wees je er dan van bewust dat:

  • Alles wat je deelt met ChatGPT wordt opgeslagen. Het advies is om geen gevoelige informatie te delen.
  • Het gebruik van ChatGPT nu nog gratis is, maar het dat niet blijft.
  • De servers waarop ChatGPT draait, enorm veel energie verbruiken (een gemiddeld antwoord kost een paar cent aan stroom).
  • Op dit moment is ChatGPT getraind op bronnen tot 2021 en kan geen antwoord geven op vragen naar recente gebeurtenissen, artikelen of inzichten.
  • De gegeven antwoorden zijn niet altijd correct en ChatGPT refereert niet aan de gebruikte bronnen, dus je kunt deze niet controleren.

Media

Journalisten die op zoek zijn naar onderzoekers van de Radboud Universiteit om de ontwikkelingen rondom ChatGPT te duiden, kunnen contact opnemen met de afdeling Persvoorlichting en Wetenschapscommunicatie.

AI-onderzoek op de Radboud Universiteit

024-3616000