Columns college van bestuur

Elke maand schrijft een van de leden van het college van bestuur van de Radboud Universiteit een column over wat haar/hem bezighoudt.

Columns

 • Portretfoto van rector Han van Krieken

  Internationaliseringsdebat hoger onderwijs - Column Han van Krieken

  Rector Han van Krieken schreef een column naar aanleiding van het debat over internationalisering in het hoger onderwijs dat afgelopen week plaatsvond in de Tweede Kamer.

 • We (deel 2) - Column Agnes Muskens

  Studentenkamers gezocht - Column Agnes Muskens

  Afgelopen periode stond internationalisering van de studentpopulatie op de universiteiten volop in de schijnwerpers. Want hoewel het goed is als studenten hierheen komen, zijn er ook zorgen als gevolg van de toegenomen studentenaantallen.

 • Portretfoto van rector Han van Krieken

  Meer leren door een ander iets te leren - Column Han van Krieken

  Eind maart vinden de onderwijsdagen plaats in samenwerking met de HAN en het ROC. In deze column staat Han van Krieken stil bij hoe en waarvoor we onze jongeren opleiden, en hoe leerzaam lesgeven is.

 • Ei kwijt - Column Daniël Wigboldus

  Medezeggenschap als investering in de toekomst - Column Daniël Wigboldus

  Over een aantal weken zijn er verkiezingen voor onze medezeggenschapsorganen. In deze column staat Daniël Wigboldus stil bij het belang van medezeggenschap en meedenken over de toekomst van de universiteit.

 • Nieuwe kansen na HOVO - Column Han van Krieken

  U vraagt, AI schrijft - Column Han van Krieken

  'De kern van academische vorming is kritisch omgaan met kennis en van daaruit nieuwe kennis generen. Dat kost moeite. Maar zonder die moeite stokt de ontwikkeling. Natuurlijk zal het mogelijk zijn om voor een AI-gegenereerd essay of scriptie, een aardig cijfer te krijgen, maar de enige die je daar echt mee benadeelt ben je uiteindelijk zelf.' Rector Han van Krieken over chatGPT.

 • Maak je niet (te) druk? - Column Daniël Wigboldus

  Keizer Karel - Column Daniël Wigboldus

  Wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag? Sommige dingen mogen gewoon niet. Je mag niet door rood rijden. Zo ook is op de campus geen ruimte voor pesten, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, enzovoort. Laten we daar duidelijk over zijn.

 • Oorlog - Column Daniël Wigboldus

  Verschillen tussen universiteiten - Column Daniël Wigboldus

  De kracht van de universiteiten van Nederland zit in de verschillen tussen de universiteiten en de wijze waarop zij ondanks en dankzij deze verschillen met elkaar samenwerken en daarmee internationaal aan de top staan.

 • We - Column Agnes Muskens

  Je bent nodig! - Column Agnes Muskens

  De slogan ’Je bent nodig’, vult iedereen op eigen wijze in en heeft voor iedereen een andere waarde. De kern is verbonden te blijven met elkaar en af en toe eens stil te staan bij de wijze waarop je kan bijdragen aan het welzijn van de ander.

 • We - Column Agnes Muskens

  Zomerreces - Column Agnes Muskens

  Agnes Muskens, vicevoorzitter van het college van bestuur, is blij met het bestuursakkoord en de gedragscode die voor het zomerreces zijn afgerond.

 • Het goede, het kwade en het mooie - Column Han van Krieken

  Studeren doe je niet alleen - column Han van Krieken

  Het is natuurlijk best een uitdaging om bestuurder te worden, je krijgt een behoorlijke verantwoordelijkheid. Voor een deel weet je wat je te wachten staat, maar voor een deel ook niet. Dat gold ook voor mij toen ik rector werd.

 • Daniel Wigboldus

  Erkennen en waarderen - Column Daniël Wigboldus

  Waarderen we wel voldoende inzet en kwaliteiten op het gebied van onderwijs, impact, samenwerken, leidinggevende en ondersteunende taken? Als we zoveel doen, waarom lijkt erkenning en bevordering dan vooral via onderzoeksprestaties te lopen?

 • Herdenken is belangrijk maar niet genoeg - Column Han van Krieken

  Dit jaar houden we de dodenherdenking terwijl er weer oorlog in Europa is. Op dit moment vallen er weer slachtoffers in Oekraïne. Jaarlijks herdenken is blijkbaar niet genoeg. Moeten we meer doen en wat dan?