Banner Onderwijsdagen - Vandaag opleiden voor morgen

De Onderwijsdagen

In onze snel veranderende samenleving en wankele wereld is het de vraag hoe en waarvoor we onze jongeren opleiden. Sta jij wel eens stil bij deze vragen? Met het evenement De Onderwijsdagen (20 t/m 23 maart 2023) bieden de Radboud Universiteit, het Radboudumc, HAN University of Applied Sciences en ROC Nijmegen ruimte om over het onderwijs van vandaag én morgen na te denken.

Barbara van Riel, een witte vrouw met oranje haar, legt iets uit voor een whiteboard.

Vandaag opleiden voor morgen

Met het thema Vandaag opleiden voor morgen willen we docenten helpen om grip te krijgen op de vele ontwikkelingen in de maatschappij en in het onderwijs. We belichten het thema vanuit vier invalshoeken:

  • De docent als eeuwige student (docenten).
  • De student als collega (studenten).
  • Trending topics (onderwijspraktijk).
  • Lost in transition (samenleving).

Doelgroep

De Radboud Universiteit, het Radboudumc, HAN University of Applied Sciences en ROC Nijmegen organiseren De Onderwijsdagen samen. Alle onderwijsprofessionals van die instellingen zijn uitgenodigd voor het evenement. Ook studenten met een opleidingsachtergrond op gebied van leren en onderwijs, zijn van harte welkom om deel te nemen.

Deelname is kostenloos voor medewerkers en studenten en het programma zal voor zowel Nederlandstaligen als Engelstaligen toegankelijk zijn.

Tijdlijn

December: Save the date

In december sturen we binnen de instellingen een vooraankondiging per mail.

Januari: Uitnodiging

Vanaf januari kunnen mensen zich aanmelden voor het evenement en zijn activiteiten.

Maart: De Onderwijsdagen

Vier dagen lang is er een prikkelend en inspirerend programma voor en door docenten.

Keynotes

Jan Bransen

Jan Bransen

Jan Bransen is Academisch Leider van het Radboud Teaching and Learning Centre en Hoogleraar Filosofie van de Gedragswetenschappen. Onder de titel Virtuous Ignorance zal hij de loftrompet steken over de leraar die eeuwig student blijft, die zich blijft ontwikkelen en die, net als Socrates, een deugd weet te maken van het gegeven dat hij het ook niet weet. 

Lisa Westerveld

Lisa Westerveld

Lisa Westerveld is Tweede kamerlid voor GroenLinks en heeft onder meer onderwijs en jeugdzorg in haar portefeuille. Zij is alumna van de Radboud Universiteit en studeerde Filosofie. Tijdens De Onderwijsdagen zal Lisa het thema Vandaag opleiden voor morgen belichten vanuit het perspectief van de samenleving in relatie tot het onderwijs.

Iedereen wil het beste onderwijs voor jongeren. En hulp voor jongeren die dat nodig hebben. Maar toch hebben jongeren, ouders en professionals op allerlei manieren last van bureaucratische schotten die juist zijn ontworpen om groei en ontwikkeling te faciliteren. Het resultaat: jongeren die uit het systeem vallen en professionals die stoppen omdat ze hun werk niet kunnen doen. Hoe kan het dat systemen die goed zijn bedoeld toch zo anders uitpakken? En hoe kan een andere politiek hier verandering in brengen?

Eva Beltman

Eva Beltman

Eva Beltman is Socioloog en Bedrijfskundige en werkt als trendwatcher binnen de HAN University of Applied Sciences. Vanuit haar rol signaleert en analyseert zij trends in onze maatschappij die van invloed kunnen zijn op onderwijs en jongeren. Zij adviseert opleidingen en bestuurders over hoe zij hierop kunnen reageren. In haar keynote 'Future fit' blijven zal Eva enkele impactvolle transities duiden en de verbinding maken met hoe wij hier met en in ons onderwijs op kunnen reageren.

Een portretfoto van Linda Frietman

Linda Frietman

Linda Frietman is afgestudeerd in de richting HBO Management&Organisatie en is CEO en oprichter van iamprogrez. Ook is zij oprichter en Chief Imagineer Minecraft Education Skill Builder. 

In haar keynote gaat Frietman in op de razendsnelle veranderingen op de arbeidmarkt en digitale transformaties bij bedrijven. Bedrijven kijken hierdoor steeds meer en nadrukkelijk naar soft skills & competenties in plaats van naar diploma's. Hoe kan educatie hierop inspringen en waar ligt de innovatie?

Contact

De Onderwijsdagen worden georganiseerd door het Radboud Teaching and Learning Centre, het Radboudumc, HAN University of Applied Sciences en ROC Nijmegen.

Wil je meer weten over De Onderwijsdagen of heb je een goed idee? Neem contact op met de organisatie.