Verwerking van persoonsgegevens door de organisatie van De Onderwijsdagen

Toepassingsbereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de organisatie van De Onderwijsdagen. De organisatie van is in handen van HAN University of Applied Sciences, Radboudumc, ROC Nijmegen en de Radboud Universiteit.

De organisatie van De Onderwijsdagen respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt. In deze verklaring informeren wij je over de wijze waarop de organisatie met jouw persoonsgegevens omgaat, voor welke doeleinden en op welke grondslagen dat gebeurt, hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt, welke rechten jij hebt als jouw persoonsgegevens worden verwerkt en waar je met vragen of verzoeken over jouw privacy terecht kunt.

Grondslag

We verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en). Dat wil zeggen dat we persoonsgegevens verwerken om iemand in te kunnen schrijven voor het evenement dat diegene wil bijwonen.

Doelen van verwerking

  • E-mailadres: zodat je kunt inloggen via SURFconext
  • E-mailadres: voor notificaties
  • Naam en achternaam: zodat we weten dat jij meedoet aan activiteiten
  • Rekeningnummer en tenaamstelling: zodat we een betaling kunnen verwerken

Jouw persoonsgegevens zullen niet zonder jouw toestemming verder worden verwerkt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is.

Bewaartermijn

Op 1 juni worden alle gegevens in het platform verwijderd en worden deelnemersstatistieken geanonimiseerd. Deelnemers van de betreffende editie worden via een mail vanuit het platform op de hoogte gebracht van het verwijderen van hun persoonsgegevens.

Je kunt op elk moment een verzoek doen tot verwijdering van persoonsgegevens. Dit kan via jouw profielpagina in het online platform.

Beveiliging van persoonsgegevens

De organisatie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die in dat kader zoveel mogelijk worden toegepast zijn o.a. versleuteling en anonimisering van persoonsgegevens, versleutelde communicatie en behandeling van de persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk.

Voor het inloggen in het digitale platform van De Onderwijsdagen maken we gebruik van SURFconext.

Uitoefening van AVG-rechten

Indien je uitvoering wenst te geven aan een van je rechten van de AVG, kun jij je wenden tot de Functionaris Gegevensbescherming van jouw organisatie:

  • Radboud Universiteit: mijnprivacy [at] ru.nl.
  • HAN University of Applied Sciences: privacy [at] han.nl
  • Radboudumc: gegevensbescherming [at] radboudumc.nl
  • ROC Nijmegen: IBPloket [at] roc-nijmegen.nl
  • Externen: Mail de organisatie van De Onderwijsdagen via onderwijsdagen [at] ru.nl