Oorlog in Oekraïne

Informatie en ondersteuning rondom de oorlog in Oekraïne.

Hulp voor studenten

De Radboud Universiteit is er voor alle studenten die hulp nodig hebben of zich zorgen maken over de oorlog in Oekraïne.

Financiële hulp voor studenten

Studenten van de Radboud Universiteit die met acute financiële problemen zitten, kunnen een beroep doen op het Noodfonds. Daarvoor kun je een aanvraag indienen via een afspraak met één van de studentendecanen.

Collegegeld 

Oekraïense studenten die tijdens het uitbreken van de oorlog al aan de Radboud Universiteit studeerden – of aan één van de andere Nederlandse publiek gefinancierde universiteiten - betalen dit collegejaar (2023 – 2024) minder collegegeld dan normaal. Dat geldt ook voor andere studenten uit Oekraïne met een ontheemdenstatus, die aan de Radboud Universiteit willen studeren. De hoogte van het collegegeld voor deze groepen is gelijk aan het wettelijk tarief collegegeld. Dat is het tarief dat ook reguliere Nederlandse studenten betalen. Normaal gesproken betalen studenten van buiten de EU een hoger tarief.

Studievoortgang

Ben je een student uit Oekraïne of Rusland, of heb je familie, vrienden of contacten in de regio en verwacht je dat de oorlog invloed gaat hebben op je studievoortgang? Neem contact op met je studieadviseur, dan kijken we welk maatwerk er mogelijk is. Huidige (uitwisselings)studenten uit Oekraïne, Rusland en Belarus kunnen gewoon blijven studeren. Voor Oekraïners geldt dat de IND huidige visums verlengd zolang het conflict gaande is. Zij kunnen dus in Nederland blijven.

Welzijn en gezondheid

  • Je kunt als eerste terecht bij je studieadviseur, die kan je waar nodig doorverwijzen naar andere begeleiding binnen of buiten de universiteit.
  • Faculteiten hebben inmiddels contact gelegd met getroffen studenten, en waar mogelijk en gewenst worden bijeenkomsten georganiseerd om ze te ondersteunen.
  • Heb je last van stress, paniekaanvallen of andere negatieve gevoelens? Neem contact op met een van onze studentpsychologen.

 

 

Onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne

Wil je studeren aan de Radboud Universiteit? Op de opleidingspagina's lees je meer over de aanmeldprocedure en toelatingseisen voor onze opleidingen. Voor andere vragen over de aanmeldprocedure kun je contact opnemen met admissions [at] ru.nl (admissions[at]ru[dot]nl).

Hulp voor medewerkers

Welzijn en gezondheid

Als medewerker kun je met algemene vragen en problemen terecht bij je eigen leidinggevende.

De campuspsycholoog kan je helpen met persoonlijke problemen die kunnen leiden tot werkgerelateerde gezondheidsklachten. Zo kun je er terecht met stress- en spanningsklachten, angsten of somberheid in relatie tot je werk.

Gevolgen voor onderzoek

Nederlandse universiteiten hebben op dringend verzoek van de overheid de bestaande formele samenwerkingsverbanden tijdelijk bevroren. Dit betekent dat er geen financiële transacties plaatsvinden, data of kennis wordt uitgewisseld of gezamenlijke evenementen plaatsvinden. Dit geldt voor alle bedrijven, overheidsinstellingen en kennisinstellingen die primair gevestigd zijn in Rusland en Belarus. Vanuit Student Life and International Mobility informeren wij alle partners waar we mee samenwerken.

De institutionele samenwerkingen met Russische en Belarussische organisaties worden bevroren. Samenwerkingen op het gebied van onderwijs zijn vaak gebaseerd op peer-to-peer relaties. Vele Russische en Belarussische onderzoekers hebben met gevaar voor eigen leven de invasie publiekelijk bekritiseerd. Daarom wil de Radboud Universiteit medewerkers alle ruimte geven de bestaande persoonlijke contacten met deze onderzoekers voort te zetten, waar dat passend is. Zeker in tijden van oorlog en conflict is het belangrijk dat we met deze onderzoekers in gesprek blijven.

Per geval moet beoordeeld worden of persoonlijk contact en samenwerking met Russische en Belarussische onderzoekers voortgezet kan worden. Neem bij vragen contact op met info [at] ru.nl (info[at]ru[dot]nl)

Hulpacties

We zijn allemaal geschokt door het nieuws over de invasie in Oekraïne. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die hierdoor wordt getroffen. Als Radboud Universiteit dragen we bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Daarom staan we voor democratie en mensenrechten. Laten we binnen onze gemeenschap blijven omzien naar elkaar, vooral nu. We krijgen inmiddels veel verzoeken en initiatieven binnen via info [at] ru.nl (info[at]ru[dot]nl). Hier een overzicht hoe jij kan bijdragen:

  • Geld geven kan bijvoorbeeld via Giro555. Het geld komt dan terecht bij de Samenwerkende Hulporganisaties, en wordt onder andere ingezet voor medische zorg, noodopvang, eten en schoon drinkwater.
  • De Gemeente Nijmegen heeft tips en informatie over zelf hulp en opvang bieden voor vluchtelingen, en welke hulp er vanuit de gemeente komt.

Studentenkerk

Studenten en medewerkers zijn elke dag tussen 10.00 en 16.00 uur welkom om een kaars aan te steken of te bidden; op dat moment is altijd een studentenpastor in huis voor een gesprek. Op zondag zijn er vieringen met extra aandacht voor de oorlogsituatie in Oekraïne - om 11:00 in het Nederlands, om 17:00 in het Engels. Ben je niet religieus, geen probleem, je bent van harte welkom. Na afloop is er koffie en thee en kunnen aanwezigen met elkaar in gesprek.

Op woensdag is er een Taizégebed om 12.45 uur waar lichtjes worden ontstoken, waarbij ook iedereen welkom is.  Studenten die samen ervaringen willen uitwisselen, eventueel samen lunchen of warm eten, zijn na afspraak welkom. Neem daarvoor contact op via info [at] studentenkerk.ru.nl (info[at]studentenkerk[dot]ru[dot]nl)

Contact Media

Journalisten die op zoek zijn naar onderzoekers van de Radboud Universiteit om de ontwikkelingen in Oekraïne te duiden, kunnen contact opnemen met de afdeling Persvoorlichting en Wetenschapscommunicatie

+31 24 361 60 00