Universiteitsverkiezingen 2023
Universiteitsverkiezingen 2023

Universiteitsverkiezingen

Wil jij jouw stem laten horen en invloed uitoefenen op de toekomst van de Radboud Universiteit? Medezeggenschap biedt jou de mogelijkheid mee te denken en praten over belangrijke thema’s. Doe mee en laat je stem gelden.

Verkiezingsuitslagen

Medewerkers 2023

De uitslag van de medewerkersverkiezing is bekend.

Bekijk de verkiezingsuitslag

Studenten oktober 2023

De uitslag van de studentenverkiezingen van oktober is bekend.

Bekijk de verkiezingsuitslag

Bekijk de kandidaten verkozen zonder stemming

Studenten november 2023

De uitslag van de herverkiezingen voor studenten is bekend.

Bekijk de verkiezingsuitslag

Wij willen graag iets betekenen voor onze collega's
Martine Gulden
Martine Gulden Voorzitter Onderdeelcommissie Radboud Services Het verhaal van Martine
Door de OR ben ik in staat om een verschil te maken
Rian Bobbink
Rian Bobbink Lid OR Het verhaal van Rian

Voor studenten

Universitaire studentenraad

Jaarlijks vormt een select groepje studenten de USR. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezien op en meedenken over het beleid van onze universiteit. De USR komt op voor de belangen van de studenten. De USR heeft instemmings- en adviesrecht. 

Mogelijke thema's: onderwijskwaliteit, begroting, studentenwelzijn, sociale veiligheid, diversiteit en inclusie en duurzaamheid
Gesprekspartner: OR en het College van Bestuur.
Duur: 1 jaar

Facultaire studentenraad

Elke faculteit heeft een Facultaire Studentenraad. Als raadlid van de FSR heb je instemmings- en adviesrecht over allerlei zaken die jouw faculteit aangaan. Je praat mee over de inhoud van het onderwijs en andere  faculteitsbrede zaken.

Mogelijke thema's: onderwijsbeleid, koers, faciliteiten en voorzieningen op de faculteit, internationalisering, ICT
Gesprekspartner: OC en faculteitsbestuur.
Duur: 1 jaar

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OLC) adviseert over belangrijke onderwijszaken van een specifieke opleiding. Daarmee is de OLC een waarborg voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij doen aanbevelingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Mogelijke thema's: evaluaties van vakken en het Onderwijs- en examenreglement (OER), innovatie
Gesprekspartner: het faculteitsbestuur
Duur: 1 jaar

Voor medewerkers

De ondernemingsraad

De OR komt op voor de belangen van het personeel van de universiteit. Je praat, denkt en beslist mee over de begroting van ruim 500 miljoen, het beleid en alle zaken die het personeel en universiteit aangaan. De OR heeft advies- en instemmingsrecht.

Mogelijke thema's: onderwijskwaliteit, begroting, studentenwelzijn, sociale veiligheid, diversiteit en inclusie en duurzaamheid
Gesprekspartner: USR, college van bestuur en beleidsmedewerkers
Duur: 2 jaar

Onderdeelcommissie

Als raadslid van de OC heb je instemmings- en adviesrecht over allerlei zaken die de faculteit aangaan. Een OC bestaat uit medewerkers werkzaam in het betrokken onderdeel. Je behartigt de belangen van je collega's.

Mogelijke thema's: onderwijsbeleid, koers, faciliteiten en voorzieningen op de faculteit, internationalisering, ICT
Gesprekspartner: FSR, OR en faculteitsbestuur
Duur: 2 jaar