Award
Award

30 miljoen euro voor onderzoek naar sociale cohesie

Het SOCION-consortium, waarin sociale- en geesteswetenschappers van vijf verschillende kennisinstellingen onderzoek doen naar sociale cohesie, heeft een NWO Summit Grant van 30 miljoen euro verworven.

De Summit Grant is bedoeld voor onderzoeksconsortia die in bestaande samenwerking bewezen hebben dat zij tot de absolute wereldtop behoren. Volgens NWO heeft het SOCION-consortium, dat voortbouwt op het lopende Zwaartekracht-programma SCOOP , zijn waarde bewezen door een werkwijze te ontwikkelen voor interdisciplinair onderzoek in de sociale en geesteswetenschappen. De faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is penvoerder van het SCOOP-programma. Inmiddels hebben bijna 80 PhD-studenten en postdocs hun SCOOP training doorlopen. Het interdisciplinaire team kan nu nieuwe cohorten PhDs en Postdocs aanstellen om het project succesvol voort te zetten, waarmee de onderzoekers een belangrijke bijdrage leveren aan nieuwe kennis voor de samenleving.

Vanuit de Radboud Universiteit was prof. dr. Ellen Verbakel betrokken bij de aanvraag. Zij is hoogleraar Sociologie en verbonden aan Radboud Social Cultural Research (RSCR). Zij houdt zich bezig met de thema’s (mantel)zorg, werk en welbevinden in gezinnen. 

Weefsel van de samenleving

Het consortium onderzoekt sociale cohesie. Sociale cohesie is ‘het weefsel van de samenleving', cruciaal voor duurzame samenlevingen en het welzijn van burgers. Sociale cohesie wordt echter steeds meer ondermijnd door erosie van gemeenschappen en polarisatie tussen groepen. Binnen het SOCION-consortium bundelen psychologen, historici, demografen, filosofen en sociologen hun krachten met maatschappelijke organisaties om inzicht te krijgen in hoe verbindingen tussen individuen, groepen en instituties bijdragen aan nieuwe routes naar en vormen van sociale cohesie.

Eerste plaats

Van de 55 samenwerkingsverbanden die door besturen van Nederlandse kennisinstellingen mochten worden voorgedragen, werden er 15 geselecteerd om een volledige aanvraag uit te werken, en deze te presenteren. Uiteindelijk hebben vijf consortia financiering ontvangen. Het voorstel van SOCION over sociale cohesie eindigde in de rangorde op de eerste plaats.

Het SOCION-consortium bestaat uit de Rijksuniversiteit Groningen (penvoerder), de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit, de Radboud Universiteit en het NIDI.

Contactinformatie

SOCION website 

Thema
Diversiteit, Samenleving